För närvarande finns det cirka 65 barn i åldern 1-4 år på Lillebo.

Vi lägger stor vikt vid att barnen ska känna sig trygga och välkomna till förskolan genom ett glatt och öppet bemötande. Alla barn ska bli sedda och bekräftade för den de är och varje barn ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att ta hänsyn och visa empati med andra. Vi arbetar systematiskt efter vår upprättade Likabehandlingsplan.

Vi har en barnsyn där ”barn är medskapare”. Det innebär att barnen är en medmänniska, en person med intentioner, behov, önskningar och förmågor som det gäller att försöka förstå och ta hänsyn till. Arbetet här på förskolan utgår ifrån barnens olika intressen, erfarenheter och behov. Här på förskolan erbjuder verksamheten barnen utveckling i matematik, natur, teknik, skapande, rörelse. Vi arbetar med extra fokus på språk och kommunikation, även med tecken som stöd.

Vi ser också samarbetet med föräldrarna som en mycket viktig del av vårt arbete. Föräldrarna ska känna sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan.

Förskolans läroplan Lpfö 98/16 utgör grunden för vårt arbete: Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg.

Lillebo är sedan sju år en miljöcertifierad förskola. Då vi arbetar med Grön flagg genom stiftelsen håll Sverige rent.

Förskolan ligger på ett naturvackert område mitt i Högsby, utemiljön är inspirerande och stimulerande för barnen. Förskolan har Trollberget, Emån och Lanhagen i närheten och dit går vi på utflykt.

Förskolan Lillebo
Odensvivägen
579 33 Högsby

lillebo@skolan.hogsby.se

Telefon: 
0491-291 91, avdelning Regnbågen
0491-291 80, avdelning Bullerbyn
0491-291 92, avdelning Kullerbyttan
0491-291 82, avdelning Solgläntan