Se nedan vad som gäller:

För dig som är hemtjänsttagare

År 2012 beslutade Högsby kommun att införa det så kallade Valfrihetssystemet inom kommunens hemtjänst. Detta innebär att du som har hemtjänstinsatser eller bedöms att få sådana skall kunna välja mellan olika företag som utför tjänsterna till dig, både i det som kallas service, som till exempel städning, till den mera personliga omsorgen. Vill du inte göra något val blir det kommunens hemtjänst som kommer att utföra tjänsterna.

Valfrihetssystemet innebär ingen förändring hur hemtjänstinsatserna beviljas. Det gäller även fortsättningsvis att det är kommunen som bedömer och beviljar behovet av hemtjänst genom sina biståndsbedömare.

Att välja vem som skall utföra insatserna

Vilket företag eller om det är kommunen som skall utföra hemtjänstinsatserna för dig är ditt eget val. Kommunens biståndshandläggare skall också informera och underlätta för dig att kunna göra ett aktivt val om det är så du vill, men inte välja åt dig. För det måste du göra själv. Det är möjligt att välja två företag som utför dina insatser, en för serviceinsatser och en för omsorgsinsatser, beroende på vilka insatser som beviljats. Om du vill göra ett val, kontakta kommunens biståndshandläggare 0491-291 95 eller 0491-292 63. Telefontid 8.00-9.30 måndag-fredag.

Vilka företag får erbjuda hemtjänst?

Kommunen har ansvar för att de företag som vill erbjuda hemtjänstinsatser har kunskap och kompetens samt följer givna lagar och förordningar. För att säkerställa kvaliteten och få bedriva hemtjänst inom kommunen måste därför varje företag godkännas av Högsby kommun.

Om du inte kan eller vill välja

Den som av olika skäl inte kan välja själv kan ta hjälp av anhörig/närstående, god man eller annan legal företrädare. För den som inte vill välja finns ett ickevalsalternativ, vilket är den kommunala hemtjänsten.

Att välja om

Du har rätt att byta företag och du kan när som helst göra ett nytt val. Du behöver inte ange någon orsak till varför du vill byta. Vid ett byte av företag meddelar du biståndshandläggaren ditt val. Efter fem dagar påbörjar den nya företaget insatserna hos dig.

Avgifter

Din avgift för hemtjänsten påverkas inte om du väljer privat eller kommunal leverantör. Avgiften för hemtjänsten betalas även fortsättningsvis till kommunen.

Synpunkter och klagomål

Om du har synpunkter och klagomål vänder du dig i första hand till det företag du anlitat. Men du kan även vända dig till kommunens socialchef eller till socialförvaltningen, via kommunens växel 0491-290 00. Synpunkter och klagomål kan även lämnas skriftligen till kommunens socialtjänst till exempel på kommunens hemsida

Tilläggstjänster

Olika företag kan erbjuda extra tjänster, mot betalning, utöver det som du kan få som biståndsbedömd insats. Det kan handla om storstädning, trädgårdsskötsel med mera. Om du vill ha ytterligare information om detta, kontaktar du respektive företag. OBS! Dessa extratjänster faller utanför kommunens ansvar.

Har du frågor?

Kontakta kommunens socialchef på telefon 0491-291 05.