Hemtjänstinsatserna delas in i uppgifter av servicekaraktär och uppgifter av personlig omsorg. Med serviceinsatser avses exempelvis praktisk hjälp med hemmets skötsel såsom städning och tvätt eller hjälp med inköp, ärenden, matdistribution och trygghetslarm. Med personlig omsorg avses de insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Det kan handla om hjälp för att kunna äta och dricka, klä sig, förflytta sig, sköta personlig hygien och insatser för att bryta isolering, för att känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet.

Dessa insatser omfattas av biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen 4 Kap 1 §. För att ansöka om hemtjänst kontakta Högsby kommuns biståndshandläggare.

Biståndshandläggare

Om du behöver hjälp med andra praktiska göromål som inte omfattas av hemtjänst, såsom att bära in ved och vatten, skotta snö, klippa gräs, kratta löv eller liknande finns möjligheten att kontakta företag som är verksamma i Högsby kommun.

Hushållsnära tjänster:

Lokalhjälpen Pernilla Qvist Hornsö, telefon 0733-67 90 67, pernilla.gvist@hogsby.net 

NUM Städ & Flytt, telefon 0702-777 000, num_susuk@hotmail.com

Anettes Hemservice, telefon 0495-214 42, anettemorlunda@hotmail.com

Hur fungerar ett trygghetslarm?

Trygghetslarmet är anslutet till GSM-nätet som är ett mobilnätverk och det finns även möjlighet att ansluta det via internet (till exempel fiber). Vid ett larmanrop kommer en trygghetscentral svara dygnet runt inom några minuter genom trygghetslarmets högtalare.

Till trygghetslarmet finns en larmklocka ansluten och den är vattentät och man kan ha den på sig om man duschar eller badar. Larmklockans räckvidd kan variera och man bör därför göra ett räckviddsprov vid installation av ett trygghetslarm.

Leverantören av trygghetslarm är för närvarande Doro Care.

Hur ansöker jag om ett trygghetslarm?

Du tar kontakt med biståndshandläggarna i kommunen och ansöker om ett biståndsbeslut för trygghetslarm.

Installation av ett trygghetslarm

Trygghetslarmet kräver ett eluttag i bostaden och installationen tar inte mer än några minuter förutsatt att det finns mobiltäckning i området. Hemtjänsten behöver även få en extranyckel till bostaden vid installationen av trygghetslarmet.

Nyckelgömmor

Hemtjänsten använder sig av nyckelgömmor som är en plåtcylinder som sitter monterad på ytterdörren. I cylindern förvaras din nyckel och den har samma låsklass som ditt befintliga dörrlås. Nyckelgömman öppnas med hjälp av en elektronisk nyckel som endast hemtjänsten och hemsjukvården har tillgång till.

Att sätta upp en nyckelgömma tar endast några minuter och ditt befintliga dörrlås påverkas inte av monteringen.

För mer information, besök leverantörens hemsida www.swedelock.se

Hur mycket kostar det?

Avgiften för trygghetslarm bestäms av Högsby kommun och påverkas inte av hur mycket du använder ditt larm.

Du hittar den aktuella avgiften här