Skyllt Mogården ombyggnad

I Högsby kommun finns det tre särskilda boenden för äldre: Dr Mobergers väg, Kvillgården i Högsby och Kyrkvägen i Fagerhult.

Ansökan

Under perioden 2015–2021 kommer kommunens äldreboenden att förändras genom nybyggnation och ombyggnad för att höja kvaliteten i boendet. När det är klart kommer boendena att vara vid nuvarande Dr Mobergers väg i Högsby samt Kyrkvägen i Fagerhult.

-----

2021-04-07:
Då det fortfarande råder stor smittspridning i samhället vill vi uppmärksamma er på nedanstående punkter och vikten av att följa dessa.

  • Vi vill att ni, vid besök på särskilt boende/LSS-boende är max 2 stycken besökande och följer de rekommendationerna som finns.
  • Vid besök på särskilt boende och LSS-boende, använd alltid huvudentrén och meddela besöket i förväg.
  • Vid besöket ska visir alltid användas. Detta tillhandahålls från personalen. Övriga restriktioner gäller som tidigare.
  • Vid besöket skrivs ert namn upp på en lista. Listan makuleras efter 1 månad. Finns synpunkter på detta kontakta ansvarig chef för boendet eller undertecknad.
  • Avstå att ta med er anhörige/närstående hem eller på en utflykt.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar oss att: Hålla avstånd och ta ett personligt ansvar.

Har du förkylningsliknande symtom – stanna hemma.

Tack för att du visar hänsyn.

Lena Vilander Hamnert, medicinskt ansvarig sjuksköterska Högsby kommun
Britt Karlsson, tf socialchef, Högsby kommun