Skyllt Mogården ombyggnad

I Högsby kommun finns det tre särskilda boenden för äldre: Dr Mobergers väg, Kvillgården i Högsby och Kyrkvägen i Fagerhult.

Ansökan

Under perioden 2015–2021 kommer kommunens äldreboenden att förändras genom nybyggnation och ombyggnad för att höja kvaliteten i boendet. När det är klart kommer boendena att vara vid nuvarande Dr Mobergers väg i Högsby samt Kyrkvägen i Fagerhult.

2020-06-18:
Besöksförbud kvarstår fortfarande på våra äldreboenden och LSS-boenden

2020-04-01:
Besöksförbud på samtliga äldreboenden och korttidsboendet i Högsby kommun

2020-04-08:
Anhörigträffen, med tema demens, den 5 maj på Dr Mobergers väg 10 är inställd.