Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet:

Du som vill ställa frågor om covid-19 (coronaviruset) kan ringa det nationella informationsnumret 113 13.​

Krisinformation.se: Links to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages 

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Om det inte finns tvål och vatten tillgängligt använd handsprit.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk. Det gäller även om symtomen bara är lindriga. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar. Det gäller såväl vuxna som barn.      
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Undvik att röra ögon, nästa och mun.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Läs mer hos Folkhälsomyndigheten
Skydda dig och andra från smittspridning - Film från Folkhälsomyndigheten

Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter 

För att undvika att bli smittad uppmanar Folkhälsomyndigheten dig som är 70 år och äldre att stanna hemma. Du bör låta bli att åka buss och tunnelbana, handla i butiker eller vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt. Ta istället hjälp av anhöriga eller grannar för att till exempel handla mat. Men gå gärna ut och promenera.

Folkhälsomyndigheten: Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter

Viktiga telefonnummer:

 • För allmänna frågor om covid-19, ring 113 13.
 • För sjukvårdsrådgivning, besök Vårdguiden, www.1177.se eller ring telefonnummer 1177, linjen är öppen dygnet runt.
 • Om du känner oro ring Äldrelinjen, 020-22 22 33. Vardagar kl 10-15.
 • Vid livshotande tillstånd ring 112.

Hjälp att handla?

Behöver du hjälp att handla?

Information om stöd från Svenska kyrkan, Högsby pastorat:

Information om stöd från Filadelfia, Högsby:

Råd och stöd på mejl, chatt och telefon

Det finns många olika föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på nätet och på telefon. 

Hos 1177.se hittar du stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta

Frågor och svar/FAQ

Kommunal service under pågående corona/covid-19-situation

Högsby kommun kommer i denna utmanande situation att upprätthålla den kommunala servicen så långt det är möjligt. Vid behov av kontakt med Högsby kommun, använd i första hand digitala kanaler, till exempel e-post eller telefon. På kommunens hemsida kommer vi löpande att informera om åtgärder kommunen beslutat om utifrån rådande lägesbild.

Kommunchefen fattade den 12 mars 2020 beslut om att upprätta samordningsstab enligt Högsby kommuns krisledningsplan för extraordinära händelser 2019-2022. I staben ingår: Socialchef, skolchef, krissamordnare, medicinskt ansvarig sjuksköterska, personalchef och kommunikatör. Mötestider varje vardag 11.00–12.00.

Vi behöver hjälpande händer, fötter, hjärtan och hjärnor

Just nu har vi stort behov av dig som vill arbeta inom vård, förskola och skola

Den här hjälpen finns för näringslivet

Information för näringslivet finns under Näringsliv och arbete

Mer hos krisinformation.se:

NYHETER

2020-04-07:

Behöver du hjälp att handla?

2020-04-03:

Högsby kommun erbjuder gymnasieelever lunchlåda

2020-04-01:

Besöksförbud på samtliga äldreboenden och korttidsboendet i Högsby kommun

2020-03-26:

Tillämpningsföreskrifter gällande barnomsorg och skolbarnomsorg för arbetslösa, permitterade, föräldralediga samt tim- och vikarieanställda

2020-03-20:
Beslut om företagsstöd

Med anledning av rådande situation i samband med covid-19 beslutar kommunchefen att Högsby kommun, Östra Smålands Kommunalteknikförbund, Högsby Bostads AB och Högsby Energi AB:

 1. ger företag i Högsby kommun möjlighet att begära anstånd/förlänga betalningstider med 6 månader på fakturor. Det gäller även kommande fakturor till dess att beslutet upphävs. Ingen dröjsmålsränta eller andra avgifter tas ut i dessa fall.
 2. kan vid begäran korta ner betalningstider till företag i Högsby kommun.

2020-03-17:

Högsby Utbildningscenter stänger från och med 18 mars

2020-03-16:

Information till elever och vårdnadshavare med anledning av covid-19