Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet:

Du som vill ställa frågor om covid-19 (coronaviruset) kan ringa det nationella informationsnumret 113 13.​

1177.se: 

Krisinformation.se:

Folkhälsomyndigheten:

Skydda dig och andra från smittspridning

Hos Folkhälsomyndigheten finns råd för hur du minskar risken för att smittas och smitta

Other languages:

The coronavirus and covid-19 – information in other languages 

Region Kalmar län:

Här hittar du svar om covid-19

Länsstyrelsen Kalmar län:

Information om coronavirus och covid-19 

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige.

Mer hos krisinformation.se:

Mer hos Folkhälsomyndigheten:

Vad gäller för mig som fyllt 70 år?

Information hos Folkhälsomyndigheten

Viktiga telefonnummer:

  • För allmänna frågor om covid-19, ring 113 13.
  • För sjukvårdsrådgivning, besök Vårdguiden, www.1177.se eller ring telefonnummer 1177, linjen är öppen dygnet runt.
  • Om du känner oro ring Äldrelinjen, 020-22 22 33. Vardagar kl 10-15.
  • Vid livshotande tillstånd ring 112.

Stöd och hjälp

Stöd på mejl, chatt och telefon

Det finns många olika föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på nätet och på telefon

Information från skolan och socialtjänsten i Högsby kommun:

Utsätts du för våld i ditt hem?

Risk för ökat våld i hemmet under covid-19

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Informationen på stödlistan "Psykisk hälsa i kristid" tas fram av SKR i samarbete med Folkhälsomyndigheten, 1177 Vårdguiden, Mind, Röda Korset, Rädda Barnen och många andra samverkande organisationer. På sidorna finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Uppdrag Psykisk Hälsa: Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Frågor och svar/FAQ

Folkhälsomyndigheten: Frågor och svar om covid-19 (coronavirus)

Trängsel?

Vill du lämna synpunkter eller klagomål på trängsel? 
Synpunkter och klagomål

Kommunal service under pågående corona/covid-19-situation

Högsby kommun kommer i denna utmanande situation att upprätthålla den kommunala servicen så långt det är möjligt. Vid behov av kontakt med Högsby kommun, använd i första hand digitala kanaler, till exempel e-post eller telefon. På kommunens hemsida kommer vi löpande att informera om åtgärder kommunen beslutat om utifrån rådande lägesbild.

Kommunchefen fattade den 12 mars 2020 beslut om att upprätta samordningsstab enligt Högsby kommuns krisledningsplan för extraordinära händelser 2019-2022. 

Uppdatering 2020-04-29:
Från den 12 mars 2020 har en samordningsstab med Kommunchef, Socialchef, Skolchef, Personalchef, Kommunikatör, Säkerhetssamordnare, Medicinskt ansvarig sjuksköterska haft möte vardagar 11.00-12.00 för att redovisa en gemensam lägesbild i kommunen. 

Med anledning av läget beslutar Kommunchefen att inrätta Krisledningsstab från 4 maj. Kommunchefen är ansvarig för krisledningsstaben. Staben får direktiv av ledningsgruppen. Ledningsgrupp bildas den 4 maj omfattande Kommunchef, Socialchef, Skolchef och Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Ledningsgruppen sammanträder vardagar kl. 11.00.

Uppdatering 2020-09-03:
Samordningsstab sammanträder på torsdagar från och med den 3 september 2020.

Uppdatering 2020-11-12:
Samordningsstab sammanträder på måndagar och torsdagar. Digitalt möte. Tjänstgörande stabschef deltar. Beslutet gäller 2020-11-10 – 2020-12-08.

Uppdatering 2021-01-11:
Samordningsstab sammanträder på måndagar och torsdagar. Digitalt möte. Tjänstgörande stabschef deltar. Beslutet gäller tills vidare.

Uppdatering 2021-02-25:
Samordningsstab sammanträder på torsdagar. Digitalt möte. Tjänstgörande stabschef deltar. Beslutet gäller tills vidare.

Vi behöver hjälpande händer, fötter, hjärtan och hjärnor

Just nu har vi stort behov av dig som vill arbeta inom vård, förskola och skola

Den här hjälpen finns för näringslivet

Information för näringslivet finns under Näringsliv och arbete

Var källkritisk

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

MER INFORMATION 

2021-07-22:
Drop-in vaccination covid-19

2021-07-12:
Regeringen.se: Anpassning av restriktioner från 15 juli
Folkhälsomyndigheten: Ytterligare anpassning av smittskyddsåtgärder den 15 juli

2021-07-01:
Regeringen.se: Anpassning av restriktioner från 1 juli
Folkhälsomyndigheten: Anpassning av smittskyddsåtgärder 1 juli

2021-06-17:
Folkhälsomyndigheten: Allmänna råd om allas ansvar förlängs till 30 september

2021-06-14:
Hemkörning av dagens lunch och andra varor upphör från och med vecka 26

2021-06-14:
Handling av livsmedel och hemkörning upphör från och med vecka 26

2021-05-31:
Öppna förskolan Pusselbiten startar verksamheten igen

2021-05-31:
Information om skolavslutningar för grundskolorna och student i Högsby kommun

2021-05-31:
Bibliotek och fritidsgård i Högsby öppnar upp verksamheterna för besökare

2021-05-28:
Beslut om viss närundervisning för nationella gymnasieprogram från och med 31 maj

2021-05-27:
Regeringen.se: Regeringens plan för avveckling av restriktioner 
Folkhalsomyndigheten.se: Anpassning av smittskyddsåtgärder påbörjas 1 juni

2021-05-27:
Regionala rekommendationer upphör

2021-05-14:
Beslut om fortsatt distansundervisning för nationella gymnasieprogram till 23 maj

2021-05-12:
Regeringen.se: Mer träffsäker reglering för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

2021-05-12: 
Skärpta regionala rekommendationer förlängs

2021-05-12:
Personalvaccination för medarbetare som jobbar nära äldre personer

2021-05-07:
Information om Fröviskolans årskurs 7-9 och Tallåsskolan

2021-05-05:
Information angående Fröviskolan

2021-05-05:
Beslut om fortsatt distansundervisning för nationella gymnasieprogram till 16 maj

2021-04-30:
Ökad samhällssmitta i Högsby kommun

2021-04-30:
Information angående Fröviskolan

2021-04-30:
Beslut om fortsatt distansundervisning för nationella gymnasieprogram till och med 9 maj 2021

2021-04-26:
Information om skolavslutningar för grundskolorna i Högsby kommun

2021-04-26:
Skärpta regionala rekommendationer

2021-04-23:
Beslut om fortsatt distansundervisning för nationella gymnasieprogram till och med 2 maj 2021

2021-04-22:
Regeringen.se: Fortsatt allvarligt smittläge gör att restriktioner förlängs

2021-04-16:
Beslut om fortsatt distansundervisning för nationella gymnasieprogram

2021-04-08:
Beslut om fortsatt distansundervisning för nationella gymnasieprogram

2021-04-01:
Beslut om stängda sporthallar under påsklovet

2021-03-31:
Regeringen.se: Förlängda restriktioner för att minska smittspridningen
Mot bakgrund av det allvarliga smittläget förlänger regeringen uppmaningen till kommuner och regioner att hålla viss verksamhet stängd till den 18 april.
Läs mer på regeringen.se

2021-03-31:
Skärpta rekommendationer i Kalmar län

2021-03-29:
Förlängd stängning av Tallåsskolan till och med den 2 april 2021.

2021-03-25:
Tallåsskolan i Ruda stängd

2021-03-19:
Regeringen.se: Förlängda restriktioner till följd av covid-19
Fortsatt uppmaning till kommuner och regioner att hålla icke-nödvändig verksamhet som allmänheten har tillträde till, och som inte regleras enligt begränsningsförordningen, stängd. Uppmaningen förlängs till 1 april och kan komma att förlängas ytterligare.
Läs mer på regeringen.se

2021-03-19:
Var extra uppmärksam på de restriktioner som gäller

2021-03-19:
Fritidsgårdarna i Högsby kommun håller stängt tillsvidare från den 22 mars

2021-03-05:
Fritidsgårdarna i Högsby kommun öppnar från 8 mars med begränsningar

2021-03-04:
Återgång till skola

2021-03-04:
Information om introduktionsprogrammen, nationella gymnasieprogram och vuxenutbildning

2021-02-25:
Fritidsgårdarna i Högsby kommun håller stängt under perioden 1-5 mars 

2021-02-25:
Distansundervisning för gymnasiet och högstadiet i Högsby kommun

2021-02-24:
Folkhälsomyndigheten: Fler åtgärder för att minska smittspridningen

2021-02-19:
Fortsatta nationella restriktioner till följd av covid-19

2021-02-18:
Folkhälsomyndigheten: Planera för säkra aktiviteter under sportlovet 

2021-02-05:
Nationella restriktioner förlängs

2021-01-27:
Information om gymnasieskolan, vuxenutbildningen och introduktionsprogrammen i Högsby kommun

2021-01-27:
Stegvis återgång till undervisning i skolan för högstadiet i Högsby kommun

2021-01-26:
1177 Vårdguiden: Bedragare påstår att de är från 1177 Vårdguiden
Polisen: Telefonbedrägerier – skydda dig

2021-01-22:
Lättnader vad gäller bokningar av sporthall och fritidsgårdens öppethållande

2021-01-21:
Distansundervisning för gymnasieskolan och Vux fortsätter

2021-01-21:
Distansundervisning för högstadiet fortsätter

2021-01-21:
Krisinformation.se: Flera restriktioner förlängs

2021-01-21:
Vaccinering pågår

2021-01-14:
Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige.
Läs mer hos Länsstyrelsen Kalmar län

2021-01-07:
Högsby kommun erbjuder högstadieelever och gymnasieelever lunchlåda

2021-01-07:
Distansundervisning för högstadiet i Högsby kommun

2021-01-05:
Digital skolstart på Högsby Utbildningscenter

2020-12-21:
Åtgärder för att minska smittspridningen av Covid-19 i Högsby kommun

2020-12-21:
Regeringen skärper restriktionerna inför julhelgen

2020-12-15:
Information om kommunens verksamheter

2020-12-14:
Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd 

2020-12-07:
Det berättar vi om bekräftade fall i våra verksamheter

2020-05-14:
Tillfällig ändring i reglemente för enskilda vägar på grund av covid-19

2020-05-04:
Information till vårdnadshavare kring eventuell stängning av förskolor/grundskolor

2020-04-22:
Högsby kommun minskar antalet fullmäktigeledamöter
Samtliga partier i kommunfullmäktige har undertecknat en överenskommelse som innebär att antalet ledamöter i fullmäktige minskar från 35 till 21. Deltagande på distans är möjligt.

Syftet är att minska smittspridningen av coronaviruset, skydda riskgrupper samt upprätthålla fullmäktiges beslutsförmåga. Partiernas platser fördelas utifrån fullmäktiges ordinarie mandatfördelning och valresultatet.

Sammanträdena ska i övrigt försöka hållas precis som vanligt. Allmänhetens frågestund kommer tills vidare finnas som en punkt på dagordningen, men endast skriftliga frågor kommer att tas upp under tiden överenskommelsen gäller.

Antalet ledamöter i kommunstyrelsen, nämnderna och utskotten förändras inte.

Överenskommelsen gäller till och med 31 december 2020 med möjlighet att förlänga den ytterligare.

2020-03-20:
Beslut om företagsstöd
Med anledning av rådande situation i samband med covid-19 beslutar kommunchefen att Högsby kommun, Östra Smålands Kommunalteknikförbund, Högsby Bostads AB och Högsby Energi AB:

  1. ger företag i Högsby kommun möjlighet att begära anstånd/förlänga betalningstider med 6 månader på fakturor. Det gäller även kommande fakturor till dess att beslutet upphävs. Ingen dröjsmålsränta eller andra avgifter tas ut i dessa fall.
  2. kan vid begäran korta ner betalningstider till företag i Högsby kommun.