Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet:

Du som vill ställa frågor om covid-19 (coronaviruset) kan ringa det nationella informationsnumret 113 13.​

Other languages:

The coronavirus and covid-19 – information in other languages 

Region Kalmar län:

Här hittar du svar om det nya coronaviruset

Länsstyrelsen Kalmar län:

Information om coronavirus och covid-19 

Mer hos krisinformation.se:

Mer hos Folkhälsomyndigheten:

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Om det inte finns tvål och vatten tillgängligt använd handsprit.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk. Det gäller även om symtomen bara är lindriga. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar. Det gäller såväl vuxna som barn.      
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Undvik att röra ögon, nästa och mun.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter 

Du som är 70 år eller äldre tillhör en riskgrupp. Därför är det mycket viktigt att du skyddar dig själv och andra från att smittas av covid-19. 

För att undvika att bli smittad uppmanar Folkhälsomyndigheten dig som är 70 år eller äldre att begränsa dina nära kontakter. 

Folkhälsomyndigheten: Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter

Viktiga telefonnummer:

 • För allmänna frågor om covid-19, ring 113 13.
 • För sjukvårdsrådgivning, besök Vårdguiden, www.1177.se eller ring telefonnummer 1177, linjen är öppen dygnet runt.
 • Om du känner oro ring Äldrelinjen, 020-22 22 33. Vardagar kl 10-15.
 • Vid livshotande tillstånd ring 112.

Hjälp att handla?

Behöver du hjälp att handla?

Stöd och hjälp

Stöd på mejl, chatt och telefon

Det finns många olika föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på nätet och på telefon

Information från skolan och socialtjänsten i Högsby kommun:

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Informationen på stödlistan "Psykisk hälsa i kristid" tas fram av SKR i samarbete med Folkhälsomyndigheten, 1177 Vårdguiden, Mind, Röda Korset, Rädda Barnen och många andra samverkande organisationer. På sidorna finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Uppdrag Psykisk Hälsa: Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Frågor och svar/FAQ

Kommunal service under pågående corona/covid-19-situation

Högsby kommun kommer i denna utmanande situation att upprätthålla den kommunala servicen så långt det är möjligt. Vid behov av kontakt med Högsby kommun, använd i första hand digitala kanaler, till exempel e-post eller telefon. På kommunens hemsida kommer vi löpande att informera om åtgärder kommunen beslutat om utifrån rådande lägesbild.

Kommunchefen fattade den 12 mars 2020 beslut om att upprätta samordningsstab enligt Högsby kommuns krisledningsplan för extraordinära händelser 2019-2022. 

Uppdatering 2020-04-29:
Från den 12 mars 2020 har en samordningsstab med Kommunchef, Socialchef, Skolchef, Personalchef, Kommunikatör, Säkerhetssamordnare, Medicinskt ansvarig sjuksköterska haft möte vardagar 11.00-12.00 för att redovisa en gemensam lägesbild i kommunen. 

Enligt Länsstyrelsen bedöms kulmen av smittspridningen nås i mitten – slutet av maj. Med anledning av det behöver vi uppgradera nivån av stab från samordningsstab till krisledningsstab.

Kommunchefen är ansvarig för krisledningsstaben. Staben får direktiv av ledningsgruppen. Med anledning av läget beslutar Kommunchefen att inrätta Krisledningsstab från 4 maj. Ledningsgrupp bildas den 4 maj omfattande Kommunchef, Socialchef, Skolchef och Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Ledningsgruppen sammanträder vardagar kl. 11.00.

Uppdatering 2020-09-03:
Samordningsstab sammanträder på torsdagar från och med den 3 september 2020.

Vi behöver hjälpande händer, fötter, hjärtan och hjärnor

Just nu har vi stort behov av dig som vill arbeta inom vård, förskola och skola

Den här hjälpen finns för näringslivet

Information för näringslivet finns under Näringsliv och arbete

NYHETER FRÅN HÖGSBY KOMMUN

2020-09-22:
Information från Region Kalmar län: Rekommendationer vid sjukdom och kring provtagning för covid-19

2020-09-14:

Nytt kring covid-19 för barn och unga

2020-08-17:

Håll i, håll ut och håll avstånd

2020-06-18:

Besöksförbud kvarstår fortfarande på våra äldreboenden och LSS-boenden

2020-06-15:

Information angående corona

2020-06-04:

Tonårsföräldrar – ni är viktiga nu

2020-05-26:

Provtagning av personal inom hälso- och sjukvård, kommunal omsorg samt personlig assistans vid misstänkt covid-19

2020-05-26:

Risk för ökat våld i hemmet

2020-05-22:

Behöver du hjälp att handla?

Du som är folkbokförd i Högsby kommun, 70 år och äldre och tillhör en riskgrupp för coronaviruset har möjlighet att få hjälp av arbetsmarknadsenheten i Högsby kommun, Svenska kyrkan och Filadelfia i Högsby med att handla dagligvaror.

Då trycket på butikerna har ökat behöver vi ändra rutinerna runt beställningarna.

Läs mer om hjälp att handla
 

2020-05-18:

Information om studenten

2020-05-14:

Tillfällig ändring i reglemente för enskilda vägar på grund av covid-19

2020-05-06:

Utbildning för hemtjänstpersonal

2020-05-04:

Information från förskolan

2020-05-04:

Information till vårdnadshavare kring eventuell stängning av förskolor/grundskolor

2020-05-04:

Kommunstyrelsen har beslutat om tillfälligt utökad trivselpeng för alla anställda

2020-04-30:

Kommunchef Anders Johansson: "Håll i och håll ut"

2020-04-29:

Från den 12 mars 2020 har en samordningsstab med Kommunchef, Socialchef, Skolchef, Personalchef, Kommunikatör, Säkerhetssamordnare, Medicinskt ansvarig sjuksköterska haft möte vardagar 11.00-12.00 för att redovisa en gemensam lägesbild i kommunen.

Enligt Länsstyrelsen bedöms kulmen av smittspridningen nås i mitten – slutet av maj. Med anledning av det behöver vi uppgradera nivån av stab från samordningsstab till krisledningsstab.

Kommunchefen är ansvarig för krisledningsstaben. Staben får direktiv av ledningsgruppen. Med anledning av läget beslutar Kommunchefen att inrätta Krisledningsstab från 4 maj. Ledningsgrupp bildas den 4 maj omfattande Kommunchef, Socialchef, Skolchef och Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Ledningsgruppen sammanträder vardagar kl. 11.00.

2020-04-27:

Information angående skolavslutning för grundskolan

2020-04-22:

Högsby kommun minskar antalet fullmäktigeledamöter

Samtliga partier i kommunfullmäktige har undertecknat en överenskommelse som innebär att antalet ledamöter i fullmäktige minskar från 35 till 21. Deltagande på distans är möjligt.

Syftet är att minska smittspridningen av coronaviruset, skydda riskgrupper samt upprätthålla fullmäktiges beslutsförmåga. Partiernas platser fördelas utifrån fullmäktiges ordinarie mandatfördelning och valresultatet.

Sammanträdena ska i övrigt försöka hållas precis som vanligt. Allmänhetens frågestund kommer tills vidare finnas som en punkt på dagordningen, men endast skriftliga frågor kommer att tas upp under tiden överenskommelsen gäller.

Antalet ledamöter i kommunstyrelsen, nämnderna och utskotten förändras inte.

Överenskommelsen gäller till och med 31 december 2020 med möjlighet att förlänga den ytterligare.

2020-04-09:

Stöd på mejl, chatt och telefon

2020-04-07:

Behöver du hjälp att handla?

2020-04-03:

Högsby kommun erbjuder gymnasieelever lunchlåda

2020-04-01:

Besöksförbud på samtliga äldreboenden och korttidsboendet i Högsby kommun

2020-03-26:

Tillämpningsföreskrifter gällande barnomsorg och skolbarnomsorg för arbetslösa, permitterade, föräldralediga samt tim- och vikarieanställda

2020-03-20:
Beslut om företagsstöd

Med anledning av rådande situation i samband med covid-19 beslutar kommunchefen att Högsby kommun, Östra Smålands Kommunalteknikförbund, Högsby Bostads AB och Högsby Energi AB:

 1. ger företag i Högsby kommun möjlighet att begära anstånd/förlänga betalningstider med 6 månader på fakturor. Det gäller även kommande fakturor till dess att beslutet upphävs. Ingen dröjsmålsränta eller andra avgifter tas ut i dessa fall.
 2. kan vid begäran korta ner betalningstider till företag i Högsby kommun.

2020-03-17:

Högsby Utbildningscenter stänger från och med 18 mars

2020-03-16:

Information till elever och vårdnadshavare med anledning av covid-19