Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet:

Du som vill ställa frågor om covid-19 (coronaviruset) kan ringa det nationella informationsnumret 113 13.​

Other languages:

The coronavirus and covid-19 – information in other languages 

Region Kalmar län:

Här hittar du svar om covid-19

Länsstyrelsen Kalmar län:

Information om coronavirus och covid-19 

Mer hos krisinformation.se:

Mer hos Folkhälsomyndigheten:

Skydda dig och andra från smittspridning

Hos Folkhälsomyndigheten finns råd för hur du minskar risken för att smittas och smitta

Vad gäller för mig som fyllt 70 år?

Information hos Folkhälsomyndigheten

Viktiga telefonnummer:

  • För allmänna frågor om covid-19, ring 113 13.
  • För sjukvårdsrådgivning, besök Vårdguiden, www.1177.se eller ring telefonnummer 1177, linjen är öppen dygnet runt.
  • Om du känner oro ring Äldrelinjen, 020-22 22 33. Vardagar kl 10-15.
  • Vid livshotande tillstånd ring 112.

Hjälp att handla?

Behöver du hjälp att handla?

Stöd och hjälp

Stöd på mejl, chatt och telefon

Det finns många olika föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på nätet och på telefon

Information från skolan och socialtjänsten i Högsby kommun:

Utsätts du för våld i ditt hem?

Risk för ökat våld i hemmet under covid-19

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Informationen på stödlistan "Psykisk hälsa i kristid" tas fram av SKR i samarbete med Folkhälsomyndigheten, 1177 Vårdguiden, Mind, Röda Korset, Rädda Barnen och många andra samverkande organisationer. På sidorna finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Uppdrag Psykisk Hälsa: Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Frågor och svar/FAQ

Kommunal service under pågående corona/covid-19-situation

Högsby kommun kommer i denna utmanande situation att upprätthålla den kommunala servicen så långt det är möjligt. Vid behov av kontakt med Högsby kommun, använd i första hand digitala kanaler, till exempel e-post eller telefon. På kommunens hemsida kommer vi löpande att informera om åtgärder kommunen beslutat om utifrån rådande lägesbild.

Kommunchefen fattade den 12 mars 2020 beslut om att upprätta samordningsstab enligt Högsby kommuns krisledningsplan för extraordinära händelser 2019-2022. 

Uppdatering 2020-04-29:
Från den 12 mars 2020 har en samordningsstab med Kommunchef, Socialchef, Skolchef, Personalchef, Kommunikatör, Säkerhetssamordnare, Medicinskt ansvarig sjuksköterska haft möte vardagar 11.00-12.00 för att redovisa en gemensam lägesbild i kommunen. 

Med anledning av läget beslutar Kommunchefen att inrätta Krisledningsstab från 4 maj. Kommunchefen är ansvarig för krisledningsstaben. Staben får direktiv av ledningsgruppen. Ledningsgrupp bildas den 4 maj omfattande Kommunchef, Socialchef, Skolchef och Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Ledningsgruppen sammanträder vardagar kl. 11.00.

Uppdatering 2020-09-03:
Samordningsstab sammanträder på torsdagar från och med den 3 september 2020.

Uppdatering 2020-11-12:
Samordningsstab sammanträder på måndagar och torsdagar. Digitalt möte. Tjänstgörande stabschef deltar. Beslutet gäller 2020-11-10 – 2020-12-08.

Uppdatering 2021-01-11:
Samordningsstab sammanträder på måndagar och torsdagar. Digitalt möte. Tjänstgörande stabschef deltar. Beslutet gäller tills vidare.

Vi behöver hjälpande händer, fötter, hjärtan och hjärnor

Just nu har vi stort behov av dig som vill arbeta inom vård, förskola och skola

Den här hjälpen finns för näringslivet

Information för näringslivet finns under Näringsliv och arbete

NYHETER FRÅN HÖGSBY KOMMUN

2021-01-14:
Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige.
Läs mer hos Länsstyrelsen Kalmar län

2021-01-11:
Samordningsstab sammanträder på måndagar och torsdagar. Digitalt möte. Tjänstgörande stabschef deltar. Beslutet gäller tills vidare.

2021-01-07:
Högsby kommun erbjuder högstadieelever och gymnasieelever lunchlåda

2021-01-07:
Distansundervisning för högstadiet i Högsby kommun

2021-01-05:
Digital skolstart på Högsby Utbildningscenter

2020-12-21:
Åtgärder för att minska smittspridningen av Covid-19 i Högsby kommun

2020-12-21:
Regeringen skärper restriktionerna inför julhelgen

2020-12-15:
Information om kommunens verksamheter

2020-12-14:
Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd 

2020-12-11:
SMS till allmänheten den 14 december

2020-12-10:
Rekommendationer under kommande helger och högtider

2020-12-07:
Det berättar vi om bekräftade fall i våra verksamheter

2020-12-04:
Högsby kommun erbjuder gymnasieelever lunchlåda

2020-12-04:
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolorna övergår till distansundervisning

2020-12-02:
Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

2020-11-24:
Hemleverans av varor i Högsby kommun

2020-11-18:
Behöver du hjälp att handla?

2020-11-12:
Samordningsstab sammanträder på måndagar och torsdagar. Digitalt möte. Tjänstgörande stabschef deltar. Beslutet gäller 2020-11-10 – 2020-12-08.

2020-11-10:
Åtgärder med anledning av skärpta allmänna råd i Kalmar län

2020-11-10:
Skärpta allmänna råd i Kalmar län

2020-10-26:
Smittspårningen är avslutad

2020-10-16:
Smittspårning i Högsby

2020-10-14:
Pressmeddelande

2020-10-07:
Älgjakten och näringslivsmiddagen är inställd

2020-09-30:
Information angående besök på Högsby kommuns äldreboenden och LSS-boenden

2020-09-22:
Information från Region Kalmar län: Rekommendationer vid sjukdom och kring provtagning för covid-19

2020-09-14:
Nytt kring covid-19 för barn och unga

2020-09-03:
Samordningsstab sammanträder på torsdagar från och med den 3 september 2020.

2020-08-17:
Håll i, håll ut och håll avstånd

2020-06-18:
Besöksförbud kvarstår fortfarande på våra äldreboenden och LSS-boenden

2020-06-15:
Information angående corona

2020-06-04:
Tonårsföräldrar – ni är viktiga nu

2020-05-26:
Provtagning av personal inom hälso- och sjukvård, kommunal omsorg samt personlig assistans vid misstänkt covid-19

2020-05-26:
Risk för ökat våld i hemmet

2020-05-22:
Behöver du hjälp att handla?
Du som är folkbokförd i Högsby kommun, 70 år och äldre och tillhör en riskgrupp för coronaviruset har möjlighet att få hjälp av arbetsmarknadsenheten i Högsby kommun, Svenska kyrkan och Filadelfia i Högsby med att handla dagligvaror.

Då trycket på butikerna har ökat behöver vi ändra rutinerna runt beställningarna.

Läs mer om hjälp att handla

2020-05-18:
Information om studenten

2020-05-14:
Tillfällig ändring i reglemente för enskilda vägar på grund av covid-19

2020-05-06:
Utbildning för hemtjänstpersonal

2020-05-04:
Information från förskolan

2020-05-04:
Information till vårdnadshavare kring eventuell stängning av förskolor/grundskolor

2020-05-04:
Kommunstyrelsen har beslutat om tillfälligt utökad trivselpeng för alla anställda

2020-04-30:
Kommunchef Anders Johansson: "Håll i och håll ut"

2020-04-29:
Från den 12 mars 2020 har en samordningsstab med Kommunchef, Socialchef, Skolchef, Personalchef, Kommunikatör, Säkerhetssamordnare, Medicinskt ansvarig sjuksköterska haft möte vardagar 11.00-12.00 för att redovisa en gemensam lägesbild i kommunen.

Enligt Länsstyrelsen bedöms kulmen av smittspridningen nås i mitten – slutet av maj. Med anledning av det behöver vi uppgradera nivån av stab från samordningsstab till krisledningsstab.

Kommunchefen är ansvarig för krisledningsstaben. Staben får direktiv av ledningsgruppen. Med anledning av läget beslutar Kommunchefen att inrätta Krisledningsstab från 4 maj. Ledningsgrupp bildas den 4 maj omfattande Kommunchef, Socialchef, Skolchef och Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Ledningsgruppen sammanträder vardagar kl. 11.00.

2020-04-27:
Information angående skolavslutning för grundskolan

2020-04-22:
Högsby kommun minskar antalet fullmäktigeledamöter
Samtliga partier i kommunfullmäktige har undertecknat en överenskommelse som innebär att antalet ledamöter i fullmäktige minskar från 35 till 21. Deltagande på distans är möjligt.

Syftet är att minska smittspridningen av coronaviruset, skydda riskgrupper samt upprätthålla fullmäktiges beslutsförmåga. Partiernas platser fördelas utifrån fullmäktiges ordinarie mandatfördelning och valresultatet.

Sammanträdena ska i övrigt försöka hållas precis som vanligt. Allmänhetens frågestund kommer tills vidare finnas som en punkt på dagordningen, men endast skriftliga frågor kommer att tas upp under tiden överenskommelsen gäller.

Antalet ledamöter i kommunstyrelsen, nämnderna och utskotten förändras inte.

Överenskommelsen gäller till och med 31 december 2020 med möjlighet att förlänga den ytterligare.

2020-04-09:
Stöd på mejl, chatt och telefon

2020-04-07:
Behöver du hjälp att handla?

2020-04-03:
Högsby kommun erbjuder gymnasieelever lunchlåda

2020-04-01:
Besöksförbud på samtliga äldreboenden och korttidsboendet i Högsby kommun

2020-03-26:
Tillämpningsföreskrifter gällande barnomsorg och skolbarnomsorg för arbetslösa, permitterade, föräldralediga samt tim- och vikarieanställda

2020-03-20:
Beslut om företagsstöd
Med anledning av rådande situation i samband med covid-19 beslutar kommunchefen att Högsby kommun, Östra Smålands Kommunalteknikförbund, Högsby Bostads AB och Högsby Energi AB:

  1. ger företag i Högsby kommun möjlighet att begära anstånd/förlänga betalningstider med 6 månader på fakturor. Det gäller även kommande fakturor till dess att beslutet upphävs. Ingen dröjsmålsränta eller andra avgifter tas ut i dessa fall.
  2. kan vid begäran korta ner betalningstider till företag i Högsby kommun.

2020-03-12:
Kommunchefen fattade den 12 mars 2020 beslut om att upprätta samordningsstab enligt Högsby kommuns krisledningsplan för extraordinära händelser 2019-2022. 

2020-03-17:
Högsby Utbildningscenter stänger från och med 18 mars

2020-03-16:
Information till elever och vårdnadshavare med anledning av covid-19