Studie- och yrkesvägledare (SYV)  Grundskolan

Ellen Bronkhorst
Studie- och yrkesvägledare
Tel: 0491-29205
Kontakta Ellen Bronkhorst

Lättast är att boka ett möte med mig via e-post. 

Studie- och yrkesvägledare (SYV) HUC Gymnasiet, Introduktionsprogram:

Ulrika Claesson
Tel: 0491-29351

Studie- och yrkesvägledare (SYV) HUC Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning, Sfi:

-

Har du funderingar kring studier eller vill du byta yrkesbana? Vår roll är att stötta, vägleda och inspirera dig som elev. Vi fungerar som ett bollplank och du kan vända dig till oss med frågor och funderingar kring studier och yrkesval.

Planering är viktig för att dina studier ska gå så bra som möjligt. På ett första möte går vi tillsammans igenom vilka mål du har med studierna och även hur och när du vill studera innan du gör ansökan. Vi inventerar din utbildningsbakgrund för att kunna lägga upp en individuell studieplan som passar just dig.

Vi hjälper dig att ta fram information om bland annat det svenska utbildningssystemet, arbetsmarknaden, studiemedel och behörighetsregler för vidare studier. Vi hjälps åt att identifiera möjligheter för att hitta nästa steg som kan hjälpa dig att uppnå dina drömmar.

Du är varmt välkommen att boka tid för ett vägledningssamtal som handlar om dig och din framtid. Vi utgår från dig som individ, din bakgrund, dina önskemål och förutsättningar. Ta med dig tidigare betyg och viktiga handlingar då det blir lättare för oss att hjälpa dig.
Alla är välkomna! Du behöver inte gå på skolan för att boka en tid. Lättast är att boka ett möte med oss via

ulrika.claesson@hogsby.se för Gymnasiet, Introduktionsprogram

Välkommen!