Enligt skollagen är fritidshemmens syfte "Att samverka och komplettera förskolan, förskoleklassen och skolan för elevernas bästa i ett helhetsperspektiv."

Fritidshemmen ska stimulera elevernas utveckling och lärande, samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshemmet Rönnen ligger mitt på Fröviskolans område. I huset delar förskoleklass, årskurs 1 och fritidshem på lokalerna. Det är cirka 50 barn inskrivna på Rönnen.

Fritidshem Rönnen 
Frövivägen 3B
579 32 Högsby

Telefon: 0491-29 193, sms till 070-2901484

ronnen@skolan.hogsby.se