Utbildning och barnomsorg

Vår verksamhet erbjuder den lilla kommunens fördelar: närhet, trygghet och småskalighet.

Ett barn behöver alltid bli sett. I det viktiga mötet med läraren är utgångspunkten att varje elev är en unik individ. Skolans grund bygger på goda relationer. Det sociala skyddsnätet är starkt och nära. Som invånare har man nära till verksamheten och erbjuds därmed stora möjligheter till delaktighet och påverkan.

Vi ska tillsammans forma den höga livskvalitet vi har valt genom att bo och verka i Högsby kommun.

Välkommen hit!

Webbutveckling av Novitell AB