Telefon: 073-890 82 04

Gatuadress: Storgatan 51

Postort: 570 76 Ruda

Facebook:

Ruda Pizza och Kafé