Telefon: 073-890 82 04
Gatuadress: Storgatan 51
Postort: 570 76 Ruda
Facebook: Ruda Pizza och Kafé
Öppettider: 1 juni-31 augusti alla dagar 10.00-21.00, övriga året alla dagar 11.00-20.00