Cykla

Vår cykelled är 15 mil genom trolsk vildmark och vackert odlingslandskap. Du cyklar förbi många av kommunens smultronställen. 

Etapp 1: Högsby – Fågelfors – Fagerhult, 4,5 mil
Etapp 2: Fagerhult – Björkshult – Aboda Klint, 6 mil
Etapp 3: Aboda – Värlebo, 2,5 mil
Etapp 4: Värlebo – Högsby, 2,7 mil

Vandra

Högsbyleden

Sjön Kleven, Aboda Klint. Foto: Jens Gustafsson.

Ströva genom kulturlandskap och orörd vildmark. Högsbyleden är 88 kilometer, uppdelat på 6 etapper. 

Etappbeskrivningar och mer information om Högsbyleden

Utskriven etappinformation, samt karta över Högsbyleden, finns på biblioteket/Misteln i Högsby.

Vandring vid Aboda Klint. Foto: Jens Gustafsson.
Vandringsleden Jonas Stolts kyrkväg

Välkommen att vandra längs den historiska vandringsleden där du följer i Jonas Stolts fotspår när han år 1820 vandrade de 10,2 kilometerna från sitt hem i Basebo till kyrkan i Högsby.

Jonas Stolts vandringsled. Foto: Carina Hansson, Högsby kommun.

Vem var Jonas Stolt... undrar du kanske? Byskomakare, speleman och bygdeskildrare, som kärleksfullt i sin bok "Jonas Stolts minnen" skildrar sin hembygd – Högsby socken i Kalmar län 1820-1870.

Skyltarna vägleder dig när du går vandringsleden. Ta gärna med fikakorg och bra skor att vandra i.

Kontakta Högsby Turistinformation på Misteln om du vill veta mer!

Högsby Turistinformation

Foto, två översta fotografierna: Jens Gustafsson

Elljus- och motionsspår

Aboda Klint

Här finns motionsspår med 2,5 och 5 kilometers längd. 2,5-kilometersspåret ligger helt inom reservatet. 5-kilometersspåret går i en slinga runt sjön Kleven.

Berga

Trädgårdsgatan 37. Längd 1,5 och 2,5 kilometer. Belysning finns.

Björkshult

Här finns stigar/vägar bland annat runt sjön. Dessa nyttjas som motionsspår utan belysning.

Fågelfors

Elljusspåret finns i Ugglemon. Det startar och slutar vid baksidan av Ugglemoskolan. Det finns en 2,5-kilometersbana och en 1,5-kilometersbana. Båda är belysta under kvällstid. Under vintertid ska elljusspåren i Ugglemons friluftsområde endast användas till längdskidåkning. 

Högsby

Motionsspår finns mittemot konstgräsplanen längs väg 37. Spåret är 2,5 kilometer och utan belysning.

Ruda

Vid idrottsplatsen Tallåsvallen finns ett 2,5 kilometer belyst elljusspår.

Regler för längdskidspår

Kommunfullmäktige beslutade den 5 november 2018 om regler för elljus-, motions- och skidspår:

Regler för elljus-, motions- och skidspår
16 § Ridning och framförande av hästar får ej ske på iordningsställda elljus-, motions- och skidspår. Ej heller gång, löpning eller cykling under vintertid i anlagda skidspår på elljus- och motionsspår.