Cykla

Vår cykelled är 15 mil genom trolsk vildmark och vackert odlingslandskap. Du cyklar förbi många av kommunens smultronställen. 

Etapp 1: Högsby – Fågelfors – Fagerhult, 4,5 mil
Etapp 2: Fagerhult – Björkshult – Aboda Klint, 6 mil
Etapp 3: Aboda – Värlebo, 2,5 mil
Etapp 4: Värlebo – Högsby, 2,7 mil

Vandra

Vandringsleden Jonas Stolts kyrkväg

Vandring vid Aboda Klint. Foto: Jens Gustafsson.

Välkommen att vandra längs den historiska vandringsleden där du följer i Jonas Stolts fotspår när han år 1820 vandrade de 10,2 km från sitt hem i Basebo till kyrkan i Högsby.

Vem var Jonas Stolt... undrar du kanske? Byskomakare, speleman och bygdeskildrare, som kärleksfullt i sin bok "Jonas Stolts minnen" skildrar sin hembygd - Högsby socken i Kalmar län 1820-1870.

Jonas Stolts vandringsled. Foto: Carina Hansson, Högsby kommun.

Skyltarna vägleder dig när du går vandringsleden. Ta gärna med fikakorg och bra skor att vandra i. Välkommen till Högsby turistinformation om du vill veta mer.

Foto, översta bilden: Jens Gustafsson

Elljus- och motionsspår

Aboda Klint

Här finns motionsspår med 2,5 och 5 kilometers längd. 2,5-kilometersspåret ligger helt inom reservatet. 5-kilometersspåret går i en slinga runt sjön Kleven.

Berga

Trädgårdsgatan 37. Längd 1,5 och 2,5 kilometer. Belysning finns.

Björkshult

Här finns stigar/vägar bland annat runt sjön. Dessa nyttjas som motionsspår utan belysning.

Högsby

Motionsspår finns mittemot konstgräsplanen längs väg 37. Spåret är 2,5 km och utan belysning.

Ruda

Vid idrottsplatsen Tallåsvallen finns ett 2,5 kilometer belyst elljusspår.

Regler för längdskidspår

Kommunfullmäktige beslutade den 5 november 2018 om regler för elljus-, motions- och skidspår:

Regler för elljus-, motions- och skidspår
16 § Ridning och framförande av hästar får ej ske på iordningsställda elljus-, motions- och skidspår. Ej heller gång, löpning eller cykling under vintertid i anlagda skidspår på elljus- och motionsspår.