2020-06-18:
Besöksförbud kvarstår fortfarande på våra äldreboenden och LSS-boenden

2020-05-06:
Utbildning för hemtjänstpersonal

2020-04-01:
Besöksförbud på samtliga äldreboenden och korttidsboendet i Högsby kommun

2020-04-08:
Anhörigträffen, med tema demens, den 5 maj på Dr Mobergers väg 10 är inställd.