2020-11-10:
Besök på särskilt boende och LSS-boende

  • Om möjligt avstå besök på särskilt boende och LSS-boende.
  • Om besök på särskilt boende och LSS-boende måste ske, använd alltid huvudentrén.
  • Avstå att ta med er anhörige/närstående hem eller på en utflykt.
  • Vid minsta förkylningssymtom – stanna hemma!
  • Mer detaljerad information kommer att skickas ut till anhöriga.

Dagverksamhet

  • Dagverksamheter inom äldreomsorgen fortsätter vara stängda.
  • Daglig verksamhet LSS/SoL ställer om sin verksamhet tillfälligt.