Just nu arbetar de båda kommunerna med att planera för hur de kommunala organisationerna som ska hantera de frågor ÖSK hanterar idag, ska se ut. Senare i vår kommer förslag på de nya organisationerna att presenteras för politiken i de bägge kommunerna. Slutliga beslut om nya organisationer planeras att tas på kommunfullmäktige i juni. 

Parallellt med detta pågår facklig samverkan och berörda medarbetare informeras löpande.

Tidplan

April 2024: ÖSK:s direktion planerar att fastställa datumet för avveckling till 2024-12-31.

Maj 2024: Kommunstyrelsens arbetsutskott i respektive kommun beslutar om ny organisation.

Juni 2024: Kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar om ny organisation.

Tidigare nyheter

Ta del av tidigare pressmeddelande samt frågor och svar gällande avveckling av ÖSK.

Pressmeddelande: Hultsfreds och Högsby kommunfullmäktige säger ja till avveckling av Östra Smålands Kommunalteknikförbund

Frågor och svar: Frågor och svar om avveckling av Östra Smålands Kommunalteknikförbund