I grundförutsättningarna ingår rutiner för allmänna hygieniska förhållanden, bland annat utbildning, personalhygien, vatten, skadedjursbekämpning, rengöring, utformning och underhåll av lokaler och utrustning, temperaturer, mottagning och avfall.

Rutinerna för respektive grundförutsättning är beroende av verksamhetens art och bör omfatta följande; syfte, omfattning, ansvar, övervakning, åtgärdsgränser, korrigerande åtgärder, dokumentation samt utvärdering och tester.