Det förekommer att miljö- och byggkontoret anlitas för uppdragsverksamhet som inte är direkt myndighetsutövning. Avgift för dessa uppdrag finns fastställd i miljötaxan för 2021.

Detta kan vara uppdrag som:
Vattenprovtagning på uppdrag (ej badvatten, analyskostnad tillkommer), debiteras enligt fastställd timkostnad för 2020 (880 kronor).