Det borgerliga begravningsalternativet gör det möjligt att på ett personligt sätt utforma begravningen med hänsyn till tro och livsåskådning. Det finns inga bestämmelser om hur den borgerliga begravningsakten ska ordnas. De anhöriga kan fritt välja lokal, musik, sång och andra inslag i akten.

Begravningsakten

Respekten för den avlidnes egna önskemål ska vara avgörande när man väljer begravningsform. Begravningsbyråerna hjälper ofta till med att utforma den borgerliga begravningsakten. Om man vill kan till exempel en anhörig, en god vän eller någon helt utomstående förrätta begravningen.

Begravningsombud

Kontakta kommunens begravningsombud Monika Olsberg, telefon: 070-2456636 eller e-post: monika.olsberg@gmail.com för råd och hjälp.