Kurs, Poäng, Terminer

 • Svenska 1, 100, HT + VT
 • Svenska som andraspråk 1, 100, HT + VT
 • Svenska 2, 100, HT + VT
 • Svenska som andraspråk 2, 100, HT + VT
 • Svenska 3, 100, HT + VT
 • Svenska som andraspråk 3, 100, HT + VT
 • Engelska 5, 100, HT + VT
 • Engelska 6, 100, HT + VT
 • Religion 1, 50, HT
 • Historia 1a1, 50, HT
 • Historia 1a2, 50, VT
 • Historia 1b, 100, HT + VT
 • Psykologi 1, 50, HT / VT
 • Matematik 1a, 100, HT + VT
 • Matematik 1b, 100, HT + VT
 • Matematik 1c, 100, HT + VT
 • Matematik 2a, 100, HT + VT
 • Matematik 2b, 100, HT + VT
 • Matematik 2c, 100 HT + VT
 • Matematik 3b, 100, HT + VT
 • Matematik 3c, 100, HT + VT
 • Matematik 4, 100, HT + VT
 • Matematik 5, 100, HT + VT
 • Samhällskunskap 1a1, 50, HT
 • Samhällskunskap 1a2, 50, VT
 • Samhällskunskap 1b, 100, HT + VT
 • Modersmål 1, arabiska, 100
 • Modersmål 2, arabiska, 100
 • Modersmål 1, persiska, 100
 • Modersmål 2, persiska, 100