Tallåsskolan har i dagsläget cirka 105 elever fördelat på årskurserna förskoleklass till årskurs 6. Det finns en framåtanda och flexibilitet i vår verksamhet.

Vi arbetar i åldersindelade klasser och storleken på klasserna varierar mellan 12 och 18 elever i dagsläget. På skolan har vi också ett fritidshem.

Vi är en verksamhet som har flera områden som vi prioriterar i vårt kvalitetsarbete. 

För tillfället har vi stort fokus på följande områden:

Elevhälsoarbetet

Under våren 2020 har vi startat upp mötesformen ElevHälsoMötet (EHM) för att få till ett arbete där vi ska arbeta mer främjande och förebyggande med våra elever.

Läs mer om EHM hos AnnaBe Utveckling

Pulsträning

På skolan har eleverna tillsammans med lärare valt att prioritera rörelse. Varje klass arbetar med pulsträning flera gånger i veckan för att förbättra elevernas kognitiva förmåga och hälsa.

Läs mer om varför vi arbetar med pulsträning, och forskningsbakgrunden till detta:

Läs mer hos Skolverket

Läs mer hos SVT

Kooperativt lärande

Skolan har under flera år haft fokus på språkutvecklande arbetssätt. Under våren 2020 arbetade vi i kollegiet med att stötta varandra att använda kooperativa arbetsformer för att öka kunskaperna hos eleverna. Detta arbete fortsätter under hösten 2020.

Läs mer om teorierna hos Kooperativt lärande 

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA)

Hösten 2020 går vi in i en fortbildning kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i samarbete med Högskolan i Jönköping.

Hos oss är våra olikheter styrkan i organisationen och vi ser till att ta vara på varje individs kompetens, och vi möter också bekymmer i verksamheten tillsammans. Vi hoppas du blir nyfiken av att bli en del av vårt team.

Postadress

Högsby kommun
Tallåsskolan
Kyrkogatan 8
579 33 Högsby

Besöksadress

Tallåsskolan
Skolgatan 1
579 71 Ruda

Telefon lärarrum: 0491-294 03