Kommunen kan ge tillåtelse att använda offentliga platser till annat än vad de är avsedda för. Det kallas för markupplåtelse och innebär att du får hyra marken tillfälligt för exempelvis uteserveringar, marknader, evenemang, ställa upp en skylt eller en container.

För att tillfälligt få hyra dessa platser krävs det att du ansöker om tillstånd av kommunen. Vissa evenemang kräver även att du ansöker om tillstånd hos Polismyndigheten.