Ugglans förskola ligger i natursköna Fågelfors och har cirka 30 barn i åldern 1-5 år inskrivna. På Ugglans förskola är det förskolans läroplan Lpfö98/16 som utgör grunden för vårt arbete och vi strävar efter att varje barn ska känna trygghet och uppleva en lustfylld och lärorik lek på förskolan.

På Ugglan arbetar vi tematiskt tillsammans med barnen och vår verksamhet tar hela tiden sin utgångspunkt i barnens intressen och behov. I våra pågående temaarbeten kring ”Pettson & Findus” och ”Babblarna” jobbar vi med alla mål i läroplanen, men vi lägger extra stor vikt vid värdegrund, språk och natur.

Ugglan är en förskola med flerspråkiga barn och språket står därför ofta i centrum. Vi strävar efter att stötta och stärka barnen i deras språkutveckling och vi använder oss av vardagssituationer, leken och planerade aktiviteter för att möjliggöra detta. TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, är ytterligare ett verktyg som vi använder oss av för att stödja barnen i deras språkutveckling.

Med en fantastisk närmiljö och skogen inpå knuten använder vi oss ofta av naturen och utemiljön som ett pedagogiskt verktyg där barnen med sin nyfikenhet och lek har möjlighet att utforska och uppleva allt som finns runt omkring oss.

På Ugglans förskola vill vi skapa en trygg atmosfär i barngruppen där alla blir accepterade för den man är och det ligger till grund för vår verksamhet och vårt arbete. IT, informationsteknik, är något vi på Ugglan arbetar med som en del av den digitalisering som sker i förskolan och i samhället.

Samarbete, språk, användande av digitala verktyg, att vara en bra kompis och att lära sig att alla är olika men lika bra är några av de områden som kommer att stå i fokus både i vårt temaarbete och i vårt arbete för likabehandling under läsåret.

Postadress

Förskolan Ugglan
Kyrkogatan 8
579 80 Högsby

Besöksadress

Klobovägen 1
579 72 Fågelfors

Telefon: 0491-29 609

ugglan@skolan.hogsby.se 

Arbetslagsledare Hanna Ohlsson

0491-29 609

Telefon rektorsexpedition

0491-29 225

Fax rektorsexpedition

0491-21 202