Kåsan är en förskola för fyra- och femåringar och består av två barngrupper. För närvarande finns det 40 barn på Kåsan. Vi är sedan sju år en miljöcertifierad förskola och arbetet med Grön flagg genomsyrar vår verksamhet.

Förskolans läroplan Lpfö-98/16 utgör grunden för vårt verksamhet. Här står det om förskolans uppdrag och vilka mål och riktlinjer vårt arbete ska ha. Läs mer på Skolverkets hemsida eller låna hem en läroplan från förskolan.

I vår verksamhet lägger vi stor vikt vid:

  • Att tillsammans med barnen arbeta med språket på olika sätt.
  • Att synliggöra matematiken i vardagen på ett lekfullt sätt.
  • Att erbjuda en miljö där vi lyssnar på varandra, visar hänsyn och respekt både för den enskilda individen och för gruppen.

Vi strävar efter att alla ska känna sig välkomna genom ett glatt och öppet bemötande. Det är viktigt att ha tilltro till barnens förmåga så barnen stimuleras att söka kunskap och utveckla sin kreativitet det vill säga företagsamt lärande. Vi prioriterar utevistelsen och anser att den fria leken har stor betydelse för barnens totala utveckling. Den främjar ett lustfyllt lärande.

Förskolan Kåsan
Fröviskolan,
579 32 Högsby

kasan@skolan.hogsby.se 

Telefon:
0491-292 12, avdelning Daggkåpan
0491-291 94, avdelning Ormbunken

Enhetschef Susanne Björck

0491-292 32

Telefon rektorsexpedition

0491-292 25

Arbetslagsledare Linnea Svensson

0491-291 94