Folkhälsoveckan är till för dig som invånare i olika åldrar och kommer ske runtomkring i kommunen. 
Vi avslutar veckan i samband med invigningen av den nya kultur- och friskvårdparken i Lanhagen i Högsby.

Vill du engagera dig?

Vi söker utställare och evenemang inom följande områden:

  • Fysisk hälsa och aktivitet
  • Psykisk hälsa
  • Aktiviteter som minskar ensamhet
  • Utställare och försäljare till matmarknad fredagen den 17 maj
  • Barn- och ungdomsaktiviteter

Vill din förening eller ditt företag anordna en aktivitet eller visa upp din verksamhet?
Skicka in din intresseanmälan via e-post till maria.johansen@hogsby.se senast den 29 mars.

Vi ser gärna att aktiviteter och evenemang anordnas i samtliga orter i Högsby kommun och inkluderar såväl unga som äldre.

Har du frågor?

Kontakta Maria Johansen, områdeschef hälso- och sjukvården, Högsby kommun, telefon 010-356 60 03.