Information till besökande i kommunhuset, Kyrkogatan 8 i Högsby

Högsby kommun kommer börja använda sig av digitalt dörröga vid huvudentrén till kommunhuset, Kyrkogatan 8 i Högsby. Detta för att underlätta för personalen i receptionen/Servicecenter.

Dörrögat registrerar endast nutid och gör inga inspelningar.

Vid frågor, kontakta oss gärna på kommun@hogsby.se eller 010-356 50 00.

Publicerad 2022-02-14

Webbutveckling av Novitell AB