Region Kalmar län har, med medfinansiering från Tillväxtverket, startat ett tvåårigt pilotprojekt för att på ett bättre sätt anpassa regionala satsningar efter lokala behov i de delar av länet som inte har en stark tillväxt. Högsby kommun är pilotkommun för projektet.

– Vi vill få inspiration och stöd för utveckling från den kompetens Region Kalmar län har när det gäller regional utveckling. Och att få oss på det lokala planet att inte vara så absorberade i detaljerna att vi inte ser skogen för alla träd. Det är ju våra lokala förutsättningar som ska ligga till grund för insatserna, säger Anders Johansson, kommunchef i Högsby.

Läs mer om projektet hos Region Kalmar län

Som en del i projektet hölls en workshop i Högsby den 29 september. 

Foto från pressträff under workshopen. På fotot: Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör, Region Kalmar län, Stihna Johansson Evertsson, kommunstyrelsens ordförande, Högsby kommun, Torbjörn Midunger, Berga Samhällsförening, Ellen Jöhnsson, reporter SVT, Eva Bergquist-Andersson, reporter, Barometern-OT, Lars-Olof Johnsson, Högsby IK.

Foto från pressträff under workshopen. På fotot: Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör, Region Kalmar län, Stihna Johansson Evertsson, kommunstyrelsens ordförande, Högsby kommun, Torbjörn Midunger, Berga Samhällsförening, Ellen Jöhnsson, reporter SVT, Eva Bergquist-Andersson, reporter, Barometern-OT, Lars-Olof Johnsson, Högsby IK.