Genom tidigare arbetsmarknadsprojekt Samverkan Leder till Arbete och Fortsatt Samverkan Leder till Arbete finns en väl upparbetad bas sett till att driva projekt tillsammans. SIA använder erfarenheterna och den stärkta samverkan som de tidigare projekten byggt upp. I det här projektet ska vi lokalt arbeta fram en stärkt samverkan med skolan, socialtjänsten och den idéburna sektorn.

Det lokala SIA-projektet i Högsby har som inriktning att stötta personer som står långt från arbetsmarknaden att etablera sig på arbetsmarknaden och samhället i övrigt. Målet är att öka deltagarnas kunskaper och färdigheter inom områden som arbetsliv, digital delaktighet samt fördjupad samhällsorientering. Projektet erbjuder en individanpassad och helhetsinriktad insats som omfattar bland annat språkträning, arbetsmarknadsorientering, yrkesvägledning och praktik. Deltagarna får också kunskaper inom privatekonomi samt psykisk och fysisk hälsa.

Projektet samarbetar med Arbetsförmedlingen, IFO, skolan och andra aktörer för att skapa en sammanhållen och effektiv insats för målgruppen. Projektet bygger på en stark lokal samverkan och förankring i kommunen för att säkerställa att deltagarna får de bästa möjliga förutsättningarna för att komma vidare till studier eller egen försörjning. 

Projektet fungerar som en länsövergripande struktur för att driva utvecklingen av arbetsmarknadsarbetet i länets kommuner. Kommunförbundet Kalmar län är projektägare, medverkande är 11 av länets 12 kommuner samt Försäkringskassan, Rädda Barnen region syd, Fryshuset Småland/öarna, Region Kalmar län, Samordningsförbundet och Arbetsförmedlingen. Arbetet är i gång och pågår fram till januari 2026.

Mer information

Mer information om projektet finns på Kommunförbundet Kalmar läns webbplats