– Högsby kommun är tacksamma över det fina arbete föreningarna gör dagligen, och kommunen hoppas kunna stödja samt ge förutsättningar för god utveckling av föreningslivet, säger Carina Hansson inledningsvis.

Hon betonar sedan några delar av bidragsreglerna:

– Vi vill betona att föreningen ska vara uppbyggd enligt grundläggande värderingar som demokrati, jämställdhet, individens frihet och alla människors lika värde.  

– Det är viktigt att poängtera att föreningens verksamhet inte får leda till diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Föreningen ska i sin verksamhet arbeta för mångfald och jämlikhet, samt jämställdhet mellan könen. Angivet i föreningens stadgar.

Carina Hansson fortsätter:

– Naturligtvis ska en drogpolicy finnas i varje förening. Föreningen ska arbeta för en rök-, alkohol- och drogfri miljö i sin verksamhet.

– Observera att föreningar ska begära registerutdrag från polisen för alla ledare i föreningar som arbetar med eller på annat sätt har direkt kontakt eller regelbunden kontakt med barn och ungdomar upp till 18 år.

– Sist men inte minst, ska föreningen följa Barnkonventionens gällande regler, betonar Carina Hansson.

Läs Bidragsregler för föreningar och organisationer Högsby kommun 2021 – 2025

Carina Hansson har satt samman en lista med ytterligare några punkter att notera:                                                                                         

  • I de nya reglerna vill vi lyfta att alla bidrag till föreningar ska prioriteras utifrån verksamhet för barn och ungdomar, 5–25 år.
  • De nya reglerna innebär kortare ansöknings- och utbetalningstid för Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd), vilket är positivt för samtliga parter.
  • Tänk på att samtliga registrerade föreningar i kultur- och fritids föreningsregister med organiserad ungdomsverksamhet är berättigade till aktivitetsbidrag.
  • Inget ledarstöd eller extra ledarstöd utgår från kommunen.
  • Utbildningsbidrag till föreningar utgår ur Högsby kommuns bidragsregler från och med 2021.

Observera att ansökningstiden för drifts-, anläggnings- och verksamhetsbidrag förlängs till den 15 maj för att ge föreningarna extra tid.

Ansökningstiden för upprustningsbidrag 2021 är fortfarande den 9 april.

Kontakt

Carina Hansson, samordnare
Telefon: 0491-292 92
E-post: carina.hansson@hogsby.se