Fröviskolan ligger i Högsby och är kommunens största F-6 skola med cirka 260 elever. Vi har ett fritidshem, Rönnen och Kristallen, där cirka 100 barn är inskrivna. Skolan ligger centralt belägen i korsningen Växjövägen - Oskarshamnsvägen.

På skolområdet finns även kommunens högstadium och en av kommunens förskolor vilket gör att cirka 550 barn och elever befinner sig på skolområdet under dagen.

Att skapa goda förutsättningar för det vardagliga skolarbetet är prioriterat i organisationen.

Verksamhetsidé

Att leda eleverna framåt i skolarbetet på ett sätt som ger dem de grundläggande färdigheterna för att själva kunna ta ansvar för sitt lärande.

En blandning av kunskapsförmedling och handledning vid eget arbete är vårt recept.

Kopplingen mellan elevinflytande och elevansvar skall gå som en röd tråd genom verksamheten.

Adress

Fröviskolan F-6
Frövivägen 3B
579 32 HÖGSBY

Telefonnummer

 • Förskoleklass A och B:  0491-291 93, 070-290 14 84
 • 1: 0491-291 89, 070-290 02 89
 • 2A, 2B: 0491-292 22, 072-516 70 09
 • 3A, 3B: 073-064 38 99
 • 4A, 4B: 073-064 38 99
 • 5A, 5B: 0491-292 22, 072-516 70 09
 • 6A, 6B, 6C: 073-064 35 68
 • Fritidshemmet avdelning Rönnen: 0491-291 93, 070-290 14 84
 • Fritidshemmet avdelning Kristallen: 0491-294 46, 070- 559 29 80
 • Speciallärare: 0491-293 54, 070-290 12 75
 • Personalrum: 0491-292 80