Fröviskolan är kommunens enda 7-9 skola. Hit skjutsas eleverna från kommunens övriga skolor. Undervisning för åk 3-6 äger rum här i form av slöjd, hemkunskap och b-språk.

Högstadiet har cirka 170 elever. De flesta lärarna i åk 7-9 undervisar i alla årskurser. Vi har tillgång till SYV (studie- och yrkesvägledare) på 100% tjänst. 

Skolområdets gemensamma bibliotek finns här och är bemannat med en tjänst.

Eleverna från de olika orterna blandas i åk 7 för att eleverna skall få en nystart och få en möjlighet att få nya och fler vänner. Skolan uppfyller kraven på en bra undervisningsmiljö, med stora öppna ytor som har ökar trivseln hos såväl elever som personal.

Vårt mål är att förbättra elevernas meritvärde. Detta innebär att antalet elever med ofullständiga betyg skall minska och fler elever skall ha kunskaper och färdigheter som ger högre betyg.

Vi arbetar för en tydlighet i undervisningen. Eleven ska veta vad som är lektionens syfte och mål och hur bedömning av arbetet kommer att ske.

Vi strävar efter att anpassa undervisningen och att ha ett varierat undervisnings- och redovisningssätt.

Adress

Fröviskolan 7-9
Frövivägen 3b
579 32 Högsby