Läsåret 2020/2021

Höstterminen: 18 augusti–18 december 2020
Vårterminen: 11 januari–11 juni 2021

Lovdagar 2020

 • 17 september 2020
 • 26 oktober–30 oktober (vecka 44) 2020

Lovdagar 2021

 • 7 januari–8 januari
 • 22 februari–26 februari (vecka 8) 2021
 • 15 mars 2021
 • 5 april–9 april (vecka 14) 2021
 • 14 maj 2021
 • 19 maj 2021

Elevernas skolår: 178 skoldagar

---

Lärares arbetsår – Läsåret 2020/2021

Läsåret 20/21: 194 arbetsdagar
Hösttermin: 11 augusti till 18 december 2020
Vårtermin: 7 januari till 21 juni 2021

Höstterminen: 11 augusti–18 december 2020

Skol- och kompetensutvecklingsdagar

 • 11–17 augusti 2020
 • 17 september 2020/även stängningsdag

Lov

 • 26 oktober–30 oktober (vecka 44) 2020

Vårterminen: 7 januari–21 juni 2021

Skol- och kompetensutvecklingsdagar

 • 7-8 januari 2021
 • 15 mars 2021
 • 19 maj 2021/även stängningsdag
 • 14-21 juni 2021

Lov

 • 22 februari-26 februari (vecka 8) 2021
 • 5 april-9 april (vecka 14) 2021
 • 14 maj 2021

-----------------------------------------------------------------------------

Läsåret 2021/2022

Höstterminen: 23 augusti - 22 december 2021
Vårterminen: 12 januari - 17 juni 2022

Lovdagar
20 september 2021
1 november – 5 november (vecka 44) 2021
30 november 2021

10-11 januari 2022
21 februari – 25 februari (vecka 8) 2022
18 mars 2022
18 april - 22 april (vecka 16) 2022
18 maj 2022
27 maj 2022

Elevernas skolår: 178 skoldagar

------

Lärares arbetsår - Läsåret 2021/2022, 194 arbetsdagar

 Hösttermin 16 augusti till 22 december 2021

 Vårtermin 10 januari till 27 juni 2022

 Höstterminen: 16 augusti-22 december 2021

 Skol- och kompetensutvecklingsdagar

16-20 augusti 2021

20 september 2021/även stängningsdag

30 november 2021

Lov 1 november-5 november (vecka 44) 2021

Vårterminen: 10 januari- 27 juni 2022

Skol- och Kompetensutvecklingsdagar

10-11 januari 2022

18 mars 2022

18 maj 2022/även stängningsdag

20-27 juni 2022

Lov

21 februari-25 februari (vecka 8) 2022

18 april-22 april (vecka 16) 2022

27 maj 2022