Tallåsskolans pedagoger arbetar med mottot:

"Alla barn är alla pedagogers/personals ansvar".

Tillsammans är vi cirka 120 elever uppdelade på följande sätt: F-klass, åk 1, åk 2, åk 3 och åk 4-6.

Föräldrar och anhöriga är varmt välkomna att delta vid barnens skolgång.

Postadress

Tallåsskolan
Skolgatan 1
579 71 Ruda

Besöksadress

Tallåsskolan
Skolgatan 1
579 71 Ruda

Telefon lärarrum: 0491-294 03

ruda@skolan.hogsby.se