Fröviskolans bibliotek är bemannat under skoltid. Ytterskolorna får regelbundna besök av bibliotekets personal.

Skolbiblioteket Malen 

Fröviskolan, Högsby
Telefon: 0491-292 72

På skolbiblioteket kan du söka information i uppslagsverk och fackböcker. Lånetiden för böcker är fyra veckor.

Skolbiblioteket är öppet under skoltiden, förutom på tisdagsförmiddagar.

Personal

Melanie Engels
Skolbibliotekarie Fröviskolans bibliotek
Tel: 0491-29272
Kontakta Melanie Engels

Välkommen!