Aktuella stängningsdagar:

Barnomsorgen och skolbarnomsorgen i Högsby kommun 

Den 19 maj 2021 håller förskolorna och fritidshemmen i Högsby kommun stängt för utbildning och kvalitetsarbete.

Behöver du omsorg till ditt barn någon av dessa dagar ber vi dig säga till på förskolan/fritidshemmet senast tre veckor före stängningsdagen. Finns behov av omsorg kommer detta ett erbjudas vid någon enhet i kommunen.

Med vänlig hälsning

Skolledningen

Roger, Marie, Thomas, Susanne