Aktuella stängningsdagar:

Barnomsorgen och skolbarnomsorgen i Högsby kommun 

Måndagen den 11/5 och torsdagen den 17/9 2020 håller förskolorna och fritidshemmen i Högsby kommun stängt för utbildning och kvalitetsarbete.

Behöver du omsorg till ditt barn någon av dessa dagar ber vi dig säga till på förskolan/fritidshemmet senast tre veckor före stängningsdagen. Finns behov av omsorg kommer detta ett erbjudas vid någon enhet i kommunen.

Med vänlig hälsning

Skolledningen

Roger, Marie, Thomas, Susanne