Förskola 1-5 år ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.
(Skollagen 8 kap. 2 § Utbildningens syfte)

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.
(Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010, Förskolans uppdrag)

I Högsby kommun finns följande förskolor:

Berga förskola, Berga

Besöksadress: Västergatan 24, 579 40 Berga
Postadress: Kyrkogatan 8, 579 80 Högsby

Telefon till förskolan: 0491-293 35
trollbacken@skolan.hogsby.se

Skyttebohuset: 
Telefon: 0491-293 57 

Marie Larsson
Rektor
Tel: 0491-29268
Kontakta Marie Larsson

Förskolan Ekebacken, Fagerhult

Skolvägen 9, 570 72 Fagerhult

Telefon till förskolan: 0481-715 19
ekebacken@skolan.hogsby.se

Marie Larsson
Rektor
Tel: 0491-29268
Kontakta Marie Larsson

Förskolan Kåsan, Högsby

Fröviskolan, Frövivägen 3b, 579 32 Högsby

Telefon till förskolan: 0491-292 12, 291 94
kasan@skolan.hogsby.se

Marie Larsson
Rektor
Tel: 0491-29268
Kontakta Marie Larsson

Förskolan Lillebo, Högsby

Odensvivägen, 579 33 Högsby

Telefon till förskolan: 0491-291 80, 29191, 291 92
lillebo@skolan.hogsby.se

Marie Larsson
Rektor
Tel: 0491-29268
Kontakta Marie Larsson

Lindens förskola, Långemåla

Besöksadress: Kyrkgatan 11, 570 76 Ruda
Postadress: Kyrkogatan 8, 579 80 Högsby

Telefon till förskolan: 0499-307 05
linden@skolan.hogsby.se

Marie Larsson
Rektor
Tel: 0491-29268
Kontakta Marie Larsson

Ugglans förskola, Fågelfors

Besöksadress: Klobovägen 1, 570 75 Fågelfors
Postadress: Kyrkogatan 8, 579 80 Högsby

Telefon till förskolan: 0491-296 09
ugglan@skolan.hogsby.se

Marie Larsson
Rektor
Tel: 0491-29268
Kontakta Marie Larsson

Fristående förskola/fritidshem Juvelernas hus

Kanalgatan 2, 570 70 Ruda

Telefon till förskolan: 0491-223 55
maggan@juvelernashus.se