Telefon: 0481-730 39, 070-384 69 62, 0481-713 27

Gatuadress: Skälsbäck

Postort: 570 72 Fagerhult

E-post: ann-marie.hagelin@telia.com

Webbsida: 

www.skalsback.skolmuseum.dinstudio.se