Turistfiskekortet säljs till exempel på Högsby turistinformation. Läs mer om turistfiskekortet nedan.

Högsby turistinformation säljer även fiskekort till följande sjöar och vattendrag: Nedre Emån, Övre Emån, Allgunnen, Badebodaån-Kvarnsjön-Boasjön, Stora och Lilla Sinnern, Älmten-Broasjön och Abodaortens FVO. 

Kontakta Högsby Turistinformation för ytterligare information.
Telefon: 0491-291 59
E-post: turism@hogsby.se 

Fiske

Nätverk och föreningar för fiskeintresserade:

Här kan du köpa fiskekort i vissa av kommunens fiskevatten
via Internet: 
www.ifiske.se
www.fiskekort.se

Mer information: 
Fliseryds Sportfiskeklubb: 
www.fsfk.nu/

Nationella förbundet Sportfiskarna:
www.sportfiskarna.se

Emåturism Lixhult:
www.ematurism.se

Sinnernsjöarna:
www.sinnern.se

www.sportfiskemassan.se
www.fishingguideinsweden.com
www.smalandsfiskarna.se
www.fiskesnack.com
www.swedenfishing.com

Nationellt sett är www.fisheco.se en mycket populär sida. De sänder live från fisken med stora sportfiskeprofiler samt rapporterar nyheter som rör sportfiske, miljövård, detaljhandel och forskning - allt med sportfiske som gemensam nämnare.  

Läs gärna mer om fiske under fliken till vänster: 
"Information till lokala entreprenörer"

Välkommen att fiska i Småland!  
Ta del av informationen på www.visitsmaland.se
Läs mer om fiske hos Visit Småland
Läs om kräftfiske hos Visit Småland

Strategin för ”Svenskt fritidsfiske och fisketurism 2020”. Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten har ett delat ansvar för utveckling av fritidsfiske och fisketurism.

Sveaskogs fiskekort
Läs mer: www.sveaskog.se

Sjöar och vattendrag i Turistfiskekortet:

Allgunnen
Vägbeskrivning:
Från Högsby: Kör väg 34 mot Kalmar ca 1 km, sväng höger vid Staby och kör väg mot Allgunnen-Aboda Klint ca 12 km
Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Gös Mört Braxen Björkna Sarv Benlöja Sutare Gärs Siklöja Lake Ål
Dominerande fiskarter: Gädda Abborre Braxen
Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete, fluga samt dragrodd.
Minimimått: Fångad gös med längd som understiger 40 cm skall återsättas i sjön.
Fredade områden: Östra delen av Bruddesjön och södra delen av sjön Kalven ingår inte i upplåtelsen. Fiskegränsen anges på sjökartan och är dessutom markerad med trästolpar i sjön.
Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Allgunnen utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.
Övrigt: Eldning på klipphällar är förbjudet! Nedskräpning undanbedes.

 

 

Badebodaån 1

Vägbeskrivning:
Från Högsby: Kör väg 34 mot Kalmar ca 1 km, sväng höger vid Staby och kör väg mot Allgunnen - Aboda klint ca 10 km, vid fyrvägskors i Sinnerbo sväng höger och kör väg mot Grönskåra ca 5 km, sväng vänster och kör väg mot Flatehult.

Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Mört Braxen Benlöja Lake Ål
Dominerande fiskarter: Gädda Abborre

Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete och fluga.
Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Badebodaån utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.

 

 

Badebodaån 2

Vägbeskrivning:
Från Grönskåra: Det aktuella avsnittet av Badebodaån flyter fram i närheten av väg 125 mellan Grönskåra och Århult.

Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Gös Mört Braxen Benlöja Sutare
Dominerande fiskarter: Gädda Abborre

Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete och fluga. Maximalt 2st fiskespön får användas samtidigt.
Minimimått: Fångad gös eller gädda med längd som understiger 40 cm skall återsättas i ån.
Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Badebodaån utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.
Övrigt: Parkera inte så att hinder eller olägenhet skapas för boende kring ån.

 

Bjärssjön

Vägbeskrivning:
Från Högsby: Kör väg 34 mot Kalmar ca 1 km, sväng höger vid Staby och kör väg mot Allgunnen-Aboda Klint ca 12 km, håll höger vid vägkors i Allgunnen och fortsätt väg mot Aboda Klint-Kråksmåla ca 2 km.

Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Mört Sarv Benlöja Gärs Ål
Dominerande fiskarter: Gädda Abborre Mört Braxen

Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete, fluga samt dragrodd.
Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Bjärssjön utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.
 

 

Björkshultssjön

Vägbeskrivning:
Från Grönskåra: Kör väg 125 mot Fagerhult ca 3 km fram till Björkshult, sväng vänster väg mot Pikaböl.

Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Gös Mört Braxen Benlöja Sutare
Dominerande fiskarter: Gädda Abborre

Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete, fluga samt dragrodd. Maximalt 2 st fiskespön får användas samtidigt.
Minimimått: Fångad gös eller gädda med längd som understiger 40 cm skall återsättas i sjön.
Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring sjön utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.
Övrigt: Parkera inte så att hinder eller olägenhet skapas för boende kring sjön.
 

 

Boasjön

Vägbeskrivning:
Från Högsby: Kör väg 23 mot Växjö ca 9km, sväng vänster och kör mot Grönskåra ca 8 km, sväng vänster vid vägkorsning Lilla Klo.

Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Gös Mört Braxen Lake Ål
Dominerande fiskarter: Gädda Abborre

Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete, fluga samt dragrodd.
Minimimått: Fångad gös med längd som understiger 40 cm skall återsättas i sjön.
Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Boasjön utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.

 

 

Broasjö

Vägbeskrivning:
Från Högsby: Kör väg 23 mot Fagerhult ca 18 km, sväng höger och kör väg mot Fågelfors ca 3 km och sjön ligger utmed vägen på vänster sida.

Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Mört Lake Ål
Dominerande fiskarter: Gädda Abborre Mört

Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete, fluga samt dragrodd.
Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Broasjön utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.

 

 

Emån-nedre delen

Vägbeskrivning:
Från Högsby: Det aktuella avsnittet av Emån börjar mitt i Högsby och flyter sedan fram i närheten av väg 34 mellan Högsby och Ruda.

Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Mört Braxen Björkna Sarv Sutare Färna Id Benlöja Ål Mal Öring Havsöring Lax.
Dominerande fiskarter: Gädda Abborre Mört Braxen Ål.

Lax- och havsöringsfångster inträffar då och då även om relativt få fiskar av dessa arter tar sig så här långt upp i systemet.

Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete och fluga.
Fredade fiskarter: Turistfiskekortet är inte giltigt för fiske efter öring. Mal är fridlyst. Fångad öring och mal skall omgående släppas tillbaka i ån.
Minimimått: Fångad ål med längd som understiger 55 cm skall återsättas i ån.
Minimimått för öring och lax är 50 cm. All lax och havsöring som är märkt med radiosändare måste sättas tillbaka.

Fredade områden: Utmed vissa sträckor av ån är fiske från stränderna förbjudet. Dessa sträckor är markerade på åkartan och får ej beträdas. Däremot är fiske från båt och kanot tillåtet inom dessa områden.
Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Emån utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.
Övrigt: Beträd ej åkrar med växande gröda och var varsam med inhägnader. Parkera inte så att hinder eller olägenhet skapas för jordbruk eller övrig trafik.

 

 

Emån-övre delen

Vägbeskrivning:
Från Högsby: Kör väg 23 norrut mot Oskarshamn ca 2 km, sväng vänster och kör väg mot Drageryd - Blankan.

Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Mört Braxen Björkna Sarv Sutare Färna Benlöja Ål Mal Öring
Dominerande fiskarter: Gädda Abborre Mört Braxen Sutare Ål

Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete och fluga.
Fredade fiskarter: Turistfiskekortet är inte giltigt för fiske efter öring. Mal är fridlyst. Fångad öring och mal skall omgående släppas tillbaka i ån.
Fredade områden: För strandfiske utmed Emåns västra sida på sträckan från Dalby till Blankaströms kraftstation erfordras markägarens tillåtelse. Denna sträcka är markerad på åkartan. Däremot är fiske från båt och kanot tillåtet inom denna sträcka utan särskilt medgivande.
Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Emån utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.
Övrigt: Beträd ej åkrar med växande gröda och var varsam med inhägnader. Parkera inte så att hinder eller olägenhet skapas för jordbruk eller övrig trafik.

 

 

Feresjön

Vägbeskrivning:
Från Fagerhult: Kör söderut genom samhället, sväng höger vid fyrvägskors och kör väg 23 mot Åseda ca 0,6 km, sväng vänster och kör väg mot Uddaryd - Övraholm ca 1,5 km, tag vänster mot Sjöborgen.

Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Gös Mört Braxen Benlöja Sutare
Dominerande fiskarter: Gädda Abborre

Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete, fluga samt dragrodd. Maximalt 2 st fiskespön får användas samtidigt.
Minimimått: Fångad gös eller gädda med längd som understiger 40 cm skall återsättas i sjön.
Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Feresjön utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.
Övrigt: Parkera inte så att hinder eller olägenhet skapas för boende kring sjön.

 

 

Grytsjön

Vägbeskrivning:
Från Grönskåra: Vid fyrvägskorsning i Grönskåra kör väg 125 mot Alsterbro ca 5 km, sväng vänster och kör väg mot Bjärshult ca 2 km, sväng vänster vid skylt Dalströmsvägen.

Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Mört Braxen Sutare Lake Ål
Dominerande fiskarter: Gädda Abborre

Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete, fluga samt dragrodd.
Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Grytsjön utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.
 

 

Kiasjön

Vägbeskrivning:
Från Fagerhult: Kör söderut genom samhället, sväng höger vid fyrvägskors och kör väg 23 mot Åseda ca 0,6 km, sväng vänster in på väg mot Uddaryd.

Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Gös Mört Braxen Benlöja Sutare Gärs
Dominerande fiskarter: Gädda Abborre Gös

Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete, fluga samt dragrodd. Maximalt 2 st fiskespön får användas samtidigt.
Minimimått: Fångad gös eller gädda med längd som understiger 40 cm skall återsättas i sjön.
Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Kiasjön utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.
Övrigt: Parkera inte så att hinder eller olägenhet skapas för boende kring sjön.

 

 

Mörtesjö

Vägbeskrivning:
Från Högsby: Kör väg 34 mot Kalmar ca 1 km, sväng höger och kör väg mot Allgunnen-Aboda klint ca 10 km, vid fyrvägskors i Sinnerbo sväng höger och kör mot Grönskåra ca 5 km.

Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Mört Braxen Sutare Ål
Dominerande fiskarter: Gädda Abborre

Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete, fluga samt dragrodd.
Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Mörtesjö utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.
 

 

 

Kleven/Kvillern

Vägbeskrivning:
Från Högsby: Kör väg 34 mot Kalmar ca 1 km, sväng höger vid Staby och kör väg mot Allgunnen-Aboda klint ca 12 km, håll höger vid vägkors i Allgunnen och fortsätt väg mot Aboda Klint - Kråksmåla ca 1,5 km, sväng höger mot Aboda Klint.

Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Mört Braxen Benlöja Gärs Ål
Dominerande fiskarter: Gädda Abborre Mört

Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete, fluga samt dragrodd.
Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring sjöarna utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.

 

 

Kvarnsjön

Vägbeskrivning:
Från Högsby: Kör väg 23 mot Växjö ca 9 km, sväng vänster och kör väg mot Grönskåra ca 9 km och sjön ligger på vänster sida.

Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Gös Mört Braxen Benlöja Lake Ål
Dominerande fiskarter: Gädda Abborre

Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete, fluga samt dragrodd.
Minimimått: Fångad gös med längd under 40 cm skall återsättas i sjön.
Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Kvarnsjön utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.

 

 

Lilla Sinnern

Vägbeskrivning:
Från Ruda: Kör norrut genom samhället, sväng vänster och kör väg mot Allgunnen ca 6 km och sjön ligger på höger sida av vägen.

Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Mört Braxen Björkna Sarv Benlöja Sutare Gärs Ål
Dominerande fiskarter: Gädda Abborre Mört Braxen Sarv

Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete, fluga samt dragrodd.
Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Lilla Sinnern utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.

 

 

Stora Sinnern 

Vägbeskrivning:
Från Högsby: Kör väg 34 mot Kalmar ca 1 km, sväng höger vid Staby och kör väg mot Allgunnen-Aboda Klint ca 8 km och sjön dyker upp på vänster sida.

Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Mört Braxen Björkna Sarv Benlöja Sutare Gärs Siklöja Lake Ål
Dominerande fiskarter: Gädda Abborre Mört Sarv

Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete, fluga samt dragrodd.
Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Stora Sinnern utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.

Stuguthyrning vid Sinnern: www.sinnern.se
 

 

Skiresjö

Vägbeskrivning:
Från Högsby: Kör väg 23 mot Växjö ca 9 km, sväng vänster och kör väg mot Grönskåra ca 7 km, sväng vänster väg mot Bössehäll.

Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Mört Braxen
Dominerande fiskarter: Gädda Abborre

Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete, fluga samt dragrodd.
Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Skiresjö utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.

 

 

Sävsjön

Vägbeskrivning:
Från Grönskåra: Vid fyrvägskorsning i Grönskåra kör väg 125 mot Alsterbro ca 5 km, sväng vänster och kör väg mot Bjärshult ca 2 km, sväng vänster vid skylt Dalströmsvägen.

Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Mört Braxen Ål
Dominerande fiskarter: Gädda Abborre

Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete, fluga samt dragrodd.
Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Sävsjön utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.

 

 

 

Välen 

Vägbeskrivning:
Från Fagerhult: Kör norrut genom samhället, vik in på väg mot Virserum och kör 1 km, sväng vänster väg ned mot Välenbadet.

Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Gös Mört Benlöja Sutare Ruda Lake
Dominerande fiskarter: Gädda Abborre

Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete, fluga samt dragrodd.
Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Välen utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.
Övrigt: Fiske från båt under tiden den förs fram med motor är förbjudet.

 

Älmten 

Vägbeskrivning:
Från Fagerhult: Vid kyrkan i Fagerhult, sväng höger och kör väg mot Farshult ca 3 km och sjön dyker upp på höger sida.

Vid denna sjö är det möjligt att fiska från rullstol.
Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Mört Benlöja Ruda Sutare Gärs Lake Ål
Dominerande fiskarter: Gädda Abborre Mört Sutare
Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete, fluga samt dragrodd.
Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Älmten utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.

 

Öasjön och Yttran

Vägbeskrivning:
Från Högsby: Kör väg 23 mot Växjö ca 9 km, sväng vänster och kör väg mot Grönskåra ca 7 km, sväng vänster mot Bössehäll.

Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Gös Mört Braxen Benlöja Lake Ål
Dominerande fiskarter: Gädda Abborre

Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete, fluga samt dragrodd.
Minimimått: Fångad gös med längd under 40 cm skall återsättas i sjön.
Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring sjöarna utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.