Med anhörigvårdare menas den person inom familjen eller släkten som hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder inte längre klarar av vardagen på egen hand.

Anhörigvårdare kan vara make/maka, förälder, barn, barnbarn, sammanboende eller annan närstående. Du som hjälper och stödjer en maka/make, förälder, barn, syskon, vän eller granne kan själv behöva stöd.

Följande stödinsatser kan man ansöka om:

  • Kontantbidrag eller anhöriganställning
  • Avlösning i hemmet i form av 10 timmars avgiftsfri avlösning/månad
  • Avlastning korttidsboende
  • Avlastning på dagverksamhet
  • Trygghetslarm
  • Korttidsboende med intervaller

Till sist

Högsby kommun har som intention att förbättra och bredda stödet för de anhöriga som vårdar och stödjer sina närstående. Du som anhörig ska känna trygghet med det stöd som vi erbjuder. För att kunna bli bättre är dina åsikter viktiga.

Tveka inte att ta kontakt med oss om du är anhörig och behöver stöd av något slag!