På natten finns en särskild Nattpatrull som har hela kommunen som sitt arbetsområde.

Om du fått hjälp beviljad av biståndshandläggare får du en kontaktperson i hemtjänsten. Tillsammans och kontaktpersonen i hemtjänsten gör ni en genomförandeplan. I den kommer ni överens om hur den biståndsbedömda hjälpen ska utföras.

Hemtjänsten har Planerare som planerar ut vem som ska utföra hjälpen du fått beviljad i ett verksamhetssystem.

Kontakt

Biståndshandläggare

Enhetschef för Hemtjänsten i Högsby, Ruda, Berga, Allgunnen och Långemåla med omnejd samt Nattpatrullen:

Rosita Bygeus
Enhetschef
Tel: 0491-29171
Kontakta Rosita Bygeus

Enhetschef för Hemtjänsten i Fågelfors, Grönskåra och Fagerhult med omnejd:

Elaine Åberg
Enhetschef Kvillgården
Tel: 0481-71504
Kontakta Elaine Åberg

Planerare i hemtjänsten:
E-post: planerarehemtjanst@hogsby.se 
Tel: 0491-29383