Lämna gärna koordinater till platsen om den är svårbeskriven, och ta gärna bilder på det aktuella området.

Nedskräpning är straffbart enligt miljöbalkens bestämmelser och påföljden är böter eller fängelse i högst ett år. Om det finns misstanke om brott har miljö- och byggkontoret skyldighet att anmäla överträdelsen till Polis- eller Åklagarmyndigheten.

/Miljö- och byggkontoret i Högsby kommun

Läs mer om nedskräpning