De områden som idag är fastställda som vattenskyddsområden ligger i anslutning till de kommunala vattentäkterna för allmänt vatten. I Högsby kommun finns sex kommunala vattentäkter med tillhörande skyddsområden och fastställda skyddsbestämmelser. Dessa ligger i Staby, Ruda, Långemåla, Fågelfors, Björkshult och Grönskåra.

Tillstånd för spridning av bekämpningsmedel medges inte inom inre skyddsområde för vattentäkt.

Tillståndsansökan skall inlämnas till myndighetsnämnden i god tid, dock minst sex veckor före första spridningstillfället.

För mer information kontakta miljö- och bygglovkontoret.