Här är du: Kommun » Demokrati & Politik » Politisk organisation » Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd

Övergripande mål
Verka för en långsiktig samhällsutveckling i överensstämmelse med de svenska miljömålen och den lokala Agenda 21. Arbeta för att skydda människors hälsa, egendom och miljö mot skador. Bevara den biologiska mångfalden, skydda natur- och kulturlandskap samt att hushålla med uttaget av naturresurser så att de kan utnyttjas långsiktigt.

Målsättningen är att arbeta förebyggande så att miljöproblem begränsas och så att vi på ett långsiktigt sätt verkar för en hållbar utveckling. Myndighetsnämnden ansvarar för den kommunala myndighetsutövningen inom områdena miljö och bygg utifrån de lagar och förordningar som riksdagen och regeringen har fastställt. Nämnden arbetar även utefter de lokala föreskrifter och policy som kommunfullmäktige har beslutat om.

 

Myndighetsnämndens ledamöter 2019-2022

(C) Tomas Ivarsson
(KD) Lars Elmborg
(S) Åke Gustafsson

Ordförande: Lars Elmborg
Vice ordförande: Åke Gustafsson

Ersättare

(M) John Friberg
(C) Ingemar Svanström
(S) Karl-Axel Palmberg

Senast kontrollerad: 2019-01-03.
Snabbval