kostcirkel

Kostverksamheten i Högsby kommun lagar och serverar mat till förskolebarn, elever i grundskolan och gymnasieskolan och äldreomsorgen, både till äldreboenden och hemmaboende. 

Vi lagar 1 500 portioner varje dag. Vi har fyra tillagningskök i kommunen, Dr Mobergers väg (under ombyggnad), Kyrkvägen (Fagerhult), Kvillgården och Fröviskolans centralkök. Vi som arbetar med maten är 15 personer och vi är utbildade för att klara de krav som ställs på professionell mathantering vad det gäller hygien, specialkost, näringsriktighet med mera.

Måltidspersonalen arbetar aktivt i skolmåltiden för att minska matsvinnet. Ska minska både produktions- och tallrikssvinn. I dag har vi ett väl fungerande frånvarosystem, Infomentor. Centralköket kan därför omdirigera måltider. Fröviskolans kök har tagit bort sopkärl i matsal. Minskat dagligt tallriksvinn (ätbar mat) våren 2016 från 20 kg till 4 kg/dag.

Vi följer Svenska näringsrekommendationer vid planering av matsedlar och använder oss av Mashie kostdataprogram för näringsberäkning. På Livsmedelsverkets hemsida finns dessa rekommendationer.

Vår strävan är att alla våra gäster ska vara nöjda med maten både vad det gäller kvalité och service.

Livsmedelsverkets hemsida finns information om bland annat mat i förskola, skola och äldreomsorg.

Köket Fröviskolan

Telefon: 0491-29 233
E-post: maltid.frovi@hogsby.se

Köket Dr Mobergers väg 

Ombyggnad pågår.

Telefon: 0491-29 315
E-post: maltid.mogarden@hogsby.se

Köket Kyrkvägen, Fagerhult

Telefon: 0481-71 508
E-post: maltid.valen@hogsby.se

Köket Kvillgården

Telefon: 0491-29 176
E-post: maltid.kvillgarden@hogsby.se

Enhetschef måltidsverksamheten

Katarina Asp
Telefon: 0491-29 377
E-post: katarina.asp@hogsby.se

Skicka dina synpunkter på måltidsverksamheten