Det ideella föreningslivet gör storartade insatser, ofta i nära samarbete med våra studieförbund.

Våra fem hembygdsföreningar gör betydelsefulla insatser för kulturarvet. Mycket av arbetet handlar om lokal forskning och dokumentation samt att värna om äldre hantverk, företeelser och kulturmiljöer. De har också ett gott och nära samarbete med kommunens skolor.

Förutom hembygdsföreningarna finns också föreningar inom film, konst, revy och museiverksamhet.