Högsby kommun har en inköpspolicy som stöd för inköp och upphandling. Inköpspolicyn revideras minst en gång per mandatperiod och finns i högra spalten. Som komplement till inköpspolicyn finns interna regler och riktlinjer för inköp och upphandling inom Högsby kommun.

Högsby kommuns upphandlingar annonseras på Visma TendSign. För att hämta ut förfrågningsunderlag måste en användare skapas.

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för all offentlig upphandling. 

Inköpscentral

Högsby kommun ingår i en gemensam inköpscentral tillsammans med fem andra kommuner i Kalmar län (Västervik, Vimmerby, Oskarshamn, Hultsfred och Mönsterås). Västerviks kommun är värdkommun för inköpscentralen och det är dit du vänder sig med frågor kring kommunens upphandlingar och inköp.

Inköpscentalen ska för de sex kommunerna bland annat:

  • ta fram avtal för varor som köps frekvent och i stora kvantiteter
  • svara för specifika upphandlingar hos var och en av kommunerna
  • handlägga större upphandlingar för samtliga kommuner som ingår i samarbetet
  • medverka när en andra konkurrensutsättning görs.

På Inköpscentralens hemsida finns kontaktuppgifter till medarbetarna samt information om aktuella upphandlingar i Högsby kommun och de övriga kommuner som ingår i Inköpscentralen.

Planerade upphandlingar