Initiativet ”En vecka fri från våld” är skapat av Unizon och MÄN och stöds av Länsstyrelserna tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Under ”En vecka fri från våld” inträffar även FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor, den 25 november.

Ett Kalmar län fritt från våld

"Ett Kalmar län fritt från våld" är ett arbete som sker inom ramen för den regionala handlingsplan som finns i Kalmar län, som beskriver insatser för att nå Ett jämställt Kalmar län. Arbetet pågår under hela året men länsstyrelsen uppmärksammar det särskilt i samband med ”En vecka fri från våld” (vecka 47 i år).

Läs mer om Ett Kalmar län fritt från våld på webbplatsen ettjamstalltkalmarlan.nu

Program och föreläsningar

Program för länet under En vecka fri från våld finns på webbplatsen ettjamstalltkalmarlan.nu

Under "En vecka fri från våld" anordnar Länsstyrelsen Kalmar län tillsammans med kollegor i sydlänen en mängd digitala föreläsningar om våldsförebyggande arbetssätt och metoder som riktar sig till yrkesverksamma inom länen.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats:

Biblioteket i Högsby uppmärksammar veckan genom att lyfta fram böcker och information.

En kommun fri från våld

Under 2020/2021 har fyra kommuner inom länet (Högsby, Kalmar, Oskarshamn och Torsås) utbildats i ”En kommun fri från våld” för att skapa arbetssätt om att förebygga våld inom kommunen.

Stoppa mäns våld mot kvinnor – En del i Högsby kommuns arbete med ”En kommun fri från våld”

Vi män behöver ta ansvar för ett jämställt samhälle, och mot mäns våld mot kvinnor.

Stopp, det räcker nu!

William Vitikainen

”Mitt ambassadörslöfte är att jag i min vardag som man, make, pappa, medarbetare, ledare, chef och ungdomsidrottsledare står upp för ett jämställt samhälle och mot mäns våld mot kvinnor. Det innebär att medvetandegöra, ta ställning, och att säga ifrån. Det räcker nu!"

/William Vitikainen, chef för kommunledningsförvaltningen i Högsby kommun

Joakim Malmdahl

"Att män utnyttjar sin fysiska styrka till att utöva våld mot kvinnor har alltid varit och kommer alltid att vara oacceptabelt. Varje man har ett ansvar att ta tydlig ställning och motverka våld mot kvinnor. Jag tar ansvar för detta och lovar att än mer vara uppmärksam och agera på signaler i min omgivning som kan ha sitt ursprung i män som utövar våld mot kvinnor." 

/Joakim Malmdahl, VD Högsby Sparbank

Torbjörn Carlreus

”Mitt ambassadörslöfte innebär att jag alltid vill vara en närvarande och medkännande arbetskamrat, kompis, pappa och inte minst medmänniska. För mig är det självklart att säga nej till alla former av våld. Ingen kvinna ska behöva känna sig rädd, kränkt eller bli utsatt för mäns våld. Jag tar ställning, jag säger ifrån. Det räcker nu!”

/Torbjörn Carlreus, tf arbetsmarknadschef Högsby kommun

Jesper Ekberg

”Hela samhällets naturliga utgångspunkt borde vara nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor. Jag kommer aldrig acceptera sådana förekomster eller respektera dess förövare.”

/Jesper Ekberg, privatrådgivare, Högsby Sparbank

Hampus Savolainen

"Mitt ambassadörslöfte är att jag i min vardag som man, medarbetare, ledare och aktiv inom idrottsrörelsen ska göra allt jag kan för att förebygga och minska den heteronormativa jargongen och det objektifierande och förminskade språket om kvinnor där jag är befinner mig. Samt stå upp emot machokulturen och våga avfärda snedvridna våldsuttryck så de inte befästs som attityder. Det räcker nu!"

/Hampus Savolainen, socialsekreterare Högsby kommun

Jimmy Fungmark

"Mitt ambassadörslöfte är att jag både privat och i min yrkesroll försöker ta ansvar för att skapa ett jämställt samhälle och för att stoppa mot mäns våld mot kvinnor. Det innebär att jag försöker sprida kunskap genom de kanaler jag har tillgång till, i syfte att hålla frågan vid liv och för att vi alla ska verka för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Det innebär även att jag att jag försöker vara en god förebild som pappa, samt att jag säger ifrån om jag hör kommentarer eller språkbruk som inte är förenligt med ett jämställt samhälle. Det räcker nu!"

/Jimmy Fungmark, socialsekreterare, Högsby kommun

Axel Jonsson

"Som en blixt kommer slaget

Mörkret blir rött från nattens fallna löv

Med ljuset kommer hopp tillbaka

Mäns våld mot kvinnor måste upphöra! Kärlek och gemenskap rimmar dåligt med våld. Vår framtid förtjänar bättre. Våga ta ställning!"

/Axel Jonsson, tf MAS/folkhälsosamordnare