När det gäller eldning utomhus kontakta alltid SOS Alarms automatiska upplysningstelefon på telefon 0470-463 57 för aktuell brandriskprognos.

Beslut om eldningsförbud och regler för eldning
Inom Högsby kommun gäller att eldning alltid sker på eget ansvar. Eldning får inte ske vid stark blåst eller efter mörkrets inbrott. Vid brandriskvärde 5 gäller eldningsförbud såvida räddningstjänsten inte medgivit undantag.

Grillning med grillkol, briketter och liknande är tillåtet i grillar som är avskilda från marken så att värmespridning nedåt förhindras. För att undvika brandspridning och onödiga larm får inte någon eld lämnas obevakad. Tänk på att alltid ha något släckredskap till hands och kom ihåg att hålla skyddsavstånd till hus med mera.

Eldning kan även vara en sanitär olägenhet med tanke på bland annat grannar. I tveksamma fall kontakta kommunens miljöinspektör på Miljö- & Byggnadskontoret.

Eldning i större omfattning anmäls i god tid till räddningstjänsten och där kan det bli aktuellt med. besiktning innan eldning tillåts.

Exempel på eldningar som ej behöver anmälas

  • Eldning i tunna i trädgården, mindre lövhögar och liknande.
  • Inom lantbruket; eldning av rishögar med mera, mindre än 5 m3
  • Inom lantbruket; ytavbränning av mindre än 1 ha halm åt gången
  • Inom lantbruket; eldning utmed stenmurar, dikeskanter och dylikt.

 Exempel på eldningar där anmälan skall göras

  • Eldning på eller invid villatomter i större omfattning än i tunna, mindre rishög med mera.
  • Inom lantbruket; eldning av rishögar, halmhögar eller dylikt. som är större än 5 m3.
  • Inom lantbruket; ytavbränning på åker av mer än 1 ha halm, gräs eller liknande.
  • Inom lantbruket; ytavbränning av ängsmarker liksom hyggesavbränningar.

För att anmäla eldning kontakta;

Emil Bäckman
Platschef
Tel: 0491-29152
Kontakta Emil Bäckman