Förskolan arbetar utifrån läroplanen för förskolan. Målet är att skapa lustfyllda och lärande miljöer där barn och personal kan utforska sin närmiljö.

Fritids är en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn under den skolfria delen av dagen och under lov.

Juvelernas Hus inriktning är teater och friluftsliv.

Juvelernas hus,
Kanalgatan 2
570 76 Ruda

Telefon: 0491-223 55

E-post: maggan@juvelernashus.se

Juvelernas hus har en egen hemsida. Du hittar den här:

Juvelernas Hus