Det finns planlagd mark för bostäder som är redo att genomföras direkt, där gator är byggda och fastigheter redan avstyckade. I andra fall så krävs genomförandeinsatser för att möjliggöra byggandet.

De senaste åren har bostadsbyggandet glädjande nog kommit igång igen, särskilt vad gäller hyresrätter i Högsby samhälle. Det finns goda möjligheter att fortsätta denna utveckling, även i kommunens andra tätorter. Vår kommun är känd för en snabb lovhantering och god tillgänglighet för rådgivning, så hör gärna av dig till oss med era projektidéer!

Tomtpriser

  • För obebyggd villatomt: 20 kr/m2.
  • För utökning av tomt: 50 kr/m2.

Kontakt och öppettider för Miljö- och byggkontoret

Kontoret nås enklast via telefon, måndag till torsdag 08.00–16.00 samt fredag 08.00-15.00. Kommunens växel har telefonnummer 0491–290 00.

Du kan också kontakta kommunens markansvarige direkt på telefonnummer 0491–291 90.