Det finns planlagd mark för bostäder som är redo att genomföras direkt, där gator är byggda och fastigheter redan avstyckade. I andra fall så krävs genomförandeinsatser för att möjliggöra byggandet.

De senaste åren har bostadsbyggandet glädjande nog kommit igång igen, särskilt vad gäller hyresrätter i Högsby samhälle. Det finns goda möjligheter att fortsätta denna utveckling, även i kommunens andra tätorter. Vår kommun är känd för en snabb lovhantering och god tillgänglighet för rådgivning, så hör gärna av dig till oss med era projektidéer!

Kontakt och öppettider för Miljö- och byggkontoret

Kontoret nås enklast via telefon, måndag till torsdag 08.00–16.00 samt fredag 08.00-15.00. Kommunens växel har telefonnummer 0491–290 00.

Du kan också kontakta kommunens markansvarige direkt på telefonnummer 0491–291 90.