På Högsby Utbildningscenter finns:

Snabbfakta om Högsby Utbildningscenter

  • Modern skola
    Högsby Utbildningscenter är litet och modernt. 
  • Naturskön omgivning
    Direktlinjer med buss/tåg till Kalmar, Oskarshamn, Linköping. Bor du i Högsby slipper du långa resor.
  • Många utbildningar
    Vi erbjuder utbildningar som främst är yrkesinriktade.

Den nära skolan

Högsby Utbildningscenter

Högsby Utbildningscenter ligger centralt i Högsby vid det natursköna området Lanhagen. Det är bekvämt gångavstånd till buss- och tågförbindelser och här finns smidiga direktlinjer från bland annat Kalmar, Oskarshamn, Växjö, Linköping och Blomstermåla. 

Bor du redan i kommunen slipper du pendla långt vilket ger dig mer tid över till fritidsaktiviteter!

Satsning på digital teknik

Som gymnasieelev på Högsby Utbildningscenter får du under din studietid låna en bärbar dator. Vi arbetar för att utveckla nya arbetsmetoder i undervisningen och din dator blir ditt verktyg och en plattform för kommunikation med lärarna. Vi har även installerat interaktiva tavlor på skolan för att skapa en inspirerande undervisningsform. 

Oavsett vilka val du gör efter din gymnasietid så är det viktigt att du har med dig en digital kompetens!

Personlig vägledning

Som elev på HUC har du tillgång till studie- och yrkesvägledning under hela din skoltid, både genom individuella samtal och gruppinformation. Våra studie- och yrkesvägledare fokuserar på att stödja dig som elev i processen att göra välunderbyggda val inför framtida studier och arbetsliv. De lyssnar mer än gärna på dina funderingar och tankar inför framtiden.

Studie- och yrkesvägledarnas jobb är att hjälpa dig välja rätt väg mot drömyrket!

Här är alla lika viktiga!

Vi är en mindre skola men med desto större möjligheter! Här är alla elever unika och varje individ är lika viktig. Vi har en likabehandlingsplan vi arbetar utifrån och alla ska behandlas lika oavsett till exempel bakgrund, kön, religion eller ålder.

Här har alla elever eget ansvar över sina studier och du som elev har därför möjlighet att själv påverka hur du vill lägga upp ditt arbete. Vi utgår alltid från dina förkunskaper och förutsättningar för att skapa en individanpassad studieplan som passar just dig!

Välkommen till oss på HUC, precis som du är!

Ett engagerat elevhälsoteam

En välfungerande elevhälsa är viktig för alla elevers lärande och trygghet. Det är vår uppgift att säkra att det finns tillgång till elevhälsa och att den används på ett bra sätt.

Elevhälsan på HUC arbetar för att ge dig det stöd som du kan tänkas behöva under din gymnasietid. Du är alltid välkommen att kontakta elevhälsoteamet som består av rektor, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, skolkurator och specialpedagoger.

Alla som arbetar inom elevhälsan har tystnadsplikt!

Kort historik

Högsby Utbildningscenter

I samband med att Högsby kommun bestämde sig för att bygga ut sin gymnasieskola beslutade man att bygga Högsby Utbildningscenter mitt emot det vackra strövområdet Lanhagen. 

Strax efter skolstarten höstterminen 1998 var byggnaden klar. Huset planerades av arkitekt Jack Pattison och fick den speciella profil som utmärker HUC.