Fritidshem från förskoleklass till skolår 6 ska komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. 

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. 
(Skollagen 14 kap. 2 §, Utbildningens syfte) 

Våra fritidshem

Högsby

Fritidshem Rönnen
Fröviskolan, Frövivägen
579 32 Högsby

Telefon: 0491-29 193

ronnen@skolan.hogsby.se 

Fritidshem Kristallen
Fröviskolan, Frövivägen
579 32 Högsby

Telefon: 0491-29 446

kristallen@skolan.hogsby.se

Berga

Fritidshem Kojan

Postadress:
Kyrkogatan
579 80 Högsby

Besöksadress:
Västergatan 24
579 40 Berga

Telefon: 0491-29 310

kojan@skolan.hogsby.se

Fagerhult

Fritidshem Enen
Skolvägen 9
570 72 Fagerhult

Telefon: 0481-71 517

Fax: 0481-71 510

fagerhult@skolan.hogsby.se

Fågelfors

Fritidshem Hallonet

Postadress:
Kyrkogatan
579 80 Högsby

Besöksadress:
Klobovägen 1
570 75 Fågelfors

Telefon: 0491-29 606

fagelfors@skolan.hogsby.se

Ruda/Långemåla

Fritidshem Kotten
Skolgatan
570 76 Ruda

Telefon: 0491-29 409

kotten@skolan.hogsby.se

Fristående förskola Juvelernas hus
Kanalgatan 2
570 76 Ruda

Telefon: 0491-22 355

maggan@juvelernashus.se