Chef för elevhälsan

Ansvarig för särskolefrågor i kommunen:

Charlotte Lindgren
Chef för elevhälsan samt kurator
Tel: 0491-29216
Kontakta Charlotte Lindgren

Skolsköterskor

Den medicinska delen är en resurs för elever och föräldrar. Den ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Skolsköterskorna utför enklare sjukvård, ger föreskrivna vaccinationer samt följer elevernas fysiska och psykiska utveckling genom bland annat återkommande hälsokontroller och hälsosamtal.

För Ruda skola, Fröviskolan åk 6-9 och gymnasieskolan (Högsby Utbildningscenter), ansvarar:

Charlotte Ek-Rosander
Skolsköterska
Tel: 0491-29215
Kontakta Charlotte Ek-Rosander

För Berga, Fagerhults och Fågelfors skola samt Fröviskolan åk 0-5, ansvarar:

Linda Olofsson
Skolsköterska
Tel: 0491-29238
Kontakta Linda Olofsson

Skolkurator

Kurator arbetar med de psykosociala frågorna i skolan. Med förebyggande och stödjande insatser ger kurator hjälp till elever och deras föräldrar. 

För gymnasieskolan (Högsby Utbildningscenter) ansvarar:

Charlotte Lindgren
Chef för elevhälsan samt kurator
Tel: 0491-29216
Kontakta Charlotte Lindgren

För Berga och Ruda skola samt Fröviskolan åk 7-9 ansvarar:

Josefin Boman
Kurator
Tel: 0491-29445
Kontakta Josefin Boman

För Fröviskolan 0-6, Fågelfors, Fagerhults skola ansvarar:

Åsa Sjöberg
Kurator
Tel: 0491-29430
Kontakta Åsa Sjöberg

Specialpedagoger

Anneli Andersson
Specialpedagog
Tel: 0491-29217
Kontakta Anneli Andersson

Ann Håkansson
Specialpedagog
Tel: 0491-29343
Kontakta Ann Håkansson

Jessica Petersson
Specialpedagog
Tel: 0491-29271
Kontakta Jessica Petersson

Anna Robbertte
Specialpedagog
Tel: 0491-29431
Kontakta Anna Robbertte

Skolläkare

Birgitta Thorstensson träffas via skolsköterskorna.

Skolpsykolog

Träffas via chefen för elevhälsan.

Logoped

Träffas via specialpedagog Anneli Andersson, 0491-292 17.

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledaren har som uppgift att genom samtal och information ge elever kunskap om yrken och utbildningar, så att de gör medvetna val. Studie- och yrkesvägledaren handlägger också den praktiska arbetslivsorienteringen.

Adress

Elevhälsan
Frövivägen 3B
579 32 Högsby